Visionsbild på Kungsgatan

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan

Två miljoner besökare per år och många år sedan senaste ombyggnationen – nu har det blivit dags för Kungsgatan att få sig ett rejält ansiktslyft, både under och över mark. Den 4 september påbörjas ombyggnationen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Följ projektet: trollhattan.se/kungsgatan

En park- och paradgata

Ombyggnationen av Kungsgatan är en viktig satsning för att stärka stadskärnans attraktionskraft och skapa en plats som både lockar besökare och får dem att vilja stanna. Sträckan som är aktuell för ombyggnationen är från Föreningsgatan till Garvaregatan.

– Vi vill stärka Kungsgatans roll som stadskärnans park- och paradgata! Det gör vi med en ny allé, mycket grönska, mer och bättre belysning, sociala mötesplatser och integrerad lek. Vi utvecklar platsen med människan i fokus, säger Susanna Wallin, projektledare på Trollhättans Stad.

Bygger för en hållbar framtid

Att hitta lösningar som gynnar klimat och biologisk mångfald är alltid i fokus i de projekt som planeras och genomförs. På Kungsgatan hittar vi flera exempel på det. Det byggs regnbäddar som ska ta tillvara på dagvatten för att bevattna de planteringar som anläggs. Växterna i planteringarna är dessutom noggrant utvalda för att främja biologisk mångfald. Material som tas bort från Kungsgatan återbrukas och återanvänds i andra projekt i Trollhättan.

– Att bygga en gågata som genomsyras av hållbarhet är högsta prioritet. Vi måste ha det perspektivet - vi bygger för en hållbar framtid i Trollhättan, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  

Kungsgatans allé föryngras

Som en del i projektet ska den befintliga allén tas ned, från Föreningsgatan till Garvaregatan. Detta efter att en grundlig inventering av samtliga träd visar att många av träden är eller kan bli en säkerhetsrisk.  

– Inventeringen visar att 20 av de 64 lindarna som är berörda har riskklass 3 eller 4, där 4 är det sämsta värdet. I och med de omfattande arbeten som Trollhättan Energi behöver genomföra under marken så hade det blivit en enorm utmaning att skydda de träd som är friska. Länsstyrelsen har utefter de här förutsättningarna gett oss dispens att ta ned allén, förklarar Mikael Arvidsson, parkansvarig på Trollhättans Stad.

Möjligheten att flytta träden har också undersökts.

– Att flytta träd i den här storleken skulle kosta 250 000–1 000 000 kr per träd. Sen tillkommer ungefär 100 000 kr per träd för efterföljande åtgärder och skötsel på ny plats. Och vi kan ändå aldrig garantera att de överlever en flytt, tillägger Mikael.

Träd och grönska viktigt i stadsmiljön

Samtidigt är träd och grönska en viktig parameter i stadsmiljön. Både för klimat, miljö och människors välbefinnande. Därför tillkommer 440 kvadratmeter planteringar på Kungsgatan och en ny allé ska återplanteras, i samma stil som den som nu finns intill Drottningtorget längs Kungsgatan. Träden, som är avenbok, blir 8–12 meter höga, 3–4 meter breda och har en mindre krona som kräver mindre beskärning. På Kungsgatan blir det också inslag av körsbärsträd vid tvärgatorna.

Markarbete för att framtidssäkra rent dricksvatten och minska risken för översvämningar

Under ombyggnationen kommer Trollhättan Energi byta ut samtliga vatten-, avlopps- och dagvattenledningar som ligger nedgrävda under gågatan. De nya ledningarna kommer att vara större och fler till antalet och kommer därför att kunna svälja mer vatten. 

– Genom att byta ut de gamla ledningarna kan vi framtidssäkra leveransen av rent dricksvatten och minska risken för källaröversvämningar vid stora skyfall. Tidigare har vattnet helt enkelt inte fått plats i ledningarna, vilket gör att det tränger tillbaka och kommer upp i fastigheterna. I samband med grävarbetet kommer vi även passa på att komplettera, underhålla och bygga ut fiber-, el- och fjärrvärmenätet, säger Peter Engström, Key Account Manager på Trollhättan Energi.

Ombyggnationen genomförs etappvis fram till 2025

Ombyggnationen av Kungsgatan inleds måndag 4 september. Det första som händer är att allén tas ned på hela sträckan, Föreningsgatan-Garvaregatan.

– Vi är medvetna om att det kan se lite kalt och trist ut på Kungsgatan under ombyggnationen i och med att träden försvinner, men vi ska vara kreativa och försöka göra det trivsamt även under byggtiden, säger Susanna.

Därefter är det sträckorna Föreningsgatan-Magasinsgatan och Olof Palmes Gata-Garvaregatan som är aktuella för etapp 1, mellan september 2023 och juni 2024.

– Efter etapp 1 gör vi ett uppehåll över sommaren för att inte påverka näringslivet allt för mycket. Vi vet att det blir en stökig period i stadskärnan nu, men som alltid så jobbar vi på så snabbt och smidigt vi kan och ber om tålamod och förståelse. Vi vet att det blir riktigt bra när allt är färdigt, fortsätter Susanna.

Etapp 2 startar i augusti 2024. Då är det sträckan utanför Oden som är i fokus och som ska stå färdig i juni 2025. Efter det är det dags att ge sig tvärgatorna på sträckan i etapp 3. Allt ska vara klart under 2025.

Nyfiken på fler detaljer och se visualiseringsbilder om hur Kungsgatan kan se ut 2025?  www.trollhattan.se/kungsgatan

Senast granskad 2023-10-09 av JOSÅKEBEN