solen går ned över stadsdelen strömslund

Nu planeras framtidens Trollhättan

När Kommunstyrelsen i Trollhättan nu godkänt projektbeskrivning för Översiktsplan 2050 kan arbetet med att planera framtidens Trollhättan börja. Översiktsplan 2050 blir den viktigaste vägledningen för planeringen av kommunens framtida geografiska utveckling, med starkt fokus på hållbarhet, medborgarinflytande och goda livsmiljöer för alla som bor och verkar i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Översiktsplanen ska beskriva hur Trollhättan ska utvecklas på lång sikt genom en inriktning för kommunens samhällsplanering. Till exempel genom att peka ut områden för bostäder, service och industrier. Det är som en karta för stadens framtid, som säger vart Trollhättan vill gå och hur det kan ske på ett hållbart sätt.  

- På ett sätt är detta den plan som är allra viktigast för Trollhättans stads utveckling och framtid. Det är ett stort arbete som kommer att sträcka sig flera år fram i tiden. Vårt mål är att kunna engagera trollhätteborna i arbetet, och vi kommer att skapa många tillfällen för dialog och inflytande. Vår vision är att vi ska bygga vårt framtida Trollhättan tillsammans, och att alla – barn, unga och gamla, ska känna sig delaktiga och vara med i processen, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. 

Översiktsplanen ska beskriva Trollhättans geografiska planering och utveckling fram till 2050 och är ett omfattande material. Målet är att planen ska vara klar 2028 men arbetet tar fart redan efter sommaren. Processen kommer pågå under flera år och arbetet har ett tydligt fokus på att involvera och engagera trollhätteborna i arbetet för att ta del av deras tankar, åsikter och idéer om stadens utveckling och hur ett framtida Trollhättan ska kunna erbjuda så goda livsvillkor som möjligt för alla som bor och verkar i staden.

Läs mer om översiktsplan 2050 här! 

Senast granskad 2024-06-11 av TORNIL