Kungsgatan efter nedtagning av allén i Trollhättan

Nedtagning av allén på Kungsgatan klar – så fortsätter projektet

Nedtagningen av allén på Kungsgatan från Föreningsgatan till Garvaregatan gick snabbare än planerat. Och fler träd än inventeringen hade visat var drabbade av röta. Nu fortsätter projektet med ambitionen att göra det så trivsamt som möjligt under arbetets gång.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Över hälften av träden var rötskadade

Efter att de 64 träden av allén som skulle tas ned hade fällts kunde det konstateras att 33 träd hade påbörjade rötskador av olika grad.

– Det är fler rötskadade träd än inventeringen som gjordes av trädexperten visade. Men allt syns inte i stammarna, en hel del träd hade röta i kronorna. Träden har en gång i tiden toppkapats samt hamlats under en längre tid, vilket har orsakat rötan upp i kronorna, förklarar Sebastian Runander, landskapsingenjör.

Stubbfräsning, städning och iordningställande inför grävning

Nästa steg blir att fräsa bort stubbarna samtidigt som områdena som är aktuella för etapp 1 i projektet ramas in av byggstängsel. Då är det sträckan Föreningsgatan-Magasinsgatan och Olof Palmes gata-Garvaregatan som är i fokus.

– Sträckan Magasinsgatan-Olof Palmes gata, alltså utanför Oden, ska vi inte göra något på än på ett tag. Där ska vi försöka göra det så trivsamt som det går genom att städa upp, möblera och ställa ut planteringar, säger projektledaren Susanna Wallin.

När stubbar, ytskikt och rötter är borta är det Trollhättan Energi som byter vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs sidorna. Dessutom kompletterar och underhåller de fiber-, el- och fjärrvärmenätet och bygger ut där det finns behov.

Följ projektet: www.trollhattan.se/kungsgatan

Senast granskad 2023-10-09 av KLALIW