Slätthults motionsspår

Status motionsspår och discgolfbana

Flera elljusspår saknar belysning efter stormovädret 23 februari. På Slätthult är Trollhättans Discgolfbana tillfälligt stängd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Efter stormovädret den 23 februari 2024 har en mängd träd och stolpar fallit ned vid Trollhättans stads motions- och elljusspår. Det har även funnits risk att ytterligare träd och stolpar ska falla ned. Därför har flera av motionsspåren tillfälligt varit stängda för allmänheten. Spåren har öppnat successivt när det bedömts som säkert. Flera av spåren saknar dock fortfarande belysning.

Lägesbild

27 februari 2024

  • Elljusspåren vid skidstugan, Strömslund är återställda efter stormen och är nu framkomliga. Belysningen fungerar som vanligt. Röjning vid sidan om elljusspåren kvarstår.

4 mars 2024

  • Påbörjad avverkning av stormfällda träd vid spåren på Slätthult, Sandhem och Lextorp.
  • Upphäradsspåret är röjt från träd, men saknar belysning.

13 mars 2024

  • Lextorpsspåret och Sandhemsspåret är röjda från träd och öppna igen. Spåren saknar dock fortfarande belysning.
  • Trollhättan Discgolfpark är nu röjd och spelbar igen, men det ligger fortfarande ris och stockar på marken vid vissa hål.
  • Arbete vid motionsspåren på Slätthult pågår.

9 april 2024

  • Belysningen är återställd för Upphäradsspåret.
  • Elljusspåren på Slätthult är röjda, men saknar fortfarande belysning.
  • Bortforsling av träd pågår för spåren på Slätthult, Lextorp och Sandhem.
  • Trollhättans Discgolfbana är tillfälligt stängd på grund av avverkad skog efter stormen och att marken är väldigt blöt.
Senast granskad 2024-04-10 av JONHJO