Ingången till Örtagården Vårvik

Möte med mångfaldsslinga och örtagård på Vårviks gård

Den 27 maj träffades Trollhättans samverkansgrupp för biologisk mångfald på Vårviks Gård. Den tätortsnära gården, med ursprung från 1300-talet, ägs och drivs av Trollhättans stad. Ett 20-tal personer sköter om gårdens djur och odlingar i regi av Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen. Gården är även ett öppet besöksmål för allmänheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans stads samverkansgrupp från förvaltningar och kommunala bolag träffas minst två gånger per år för att stämma av arbetet i de olika projekt som pågår och planera framtida arbete. På dagordningen idag fanns bland annat senaste nytt om en genomförd gräsmarksinventering och Trollhättans deltagande i EU-projektet EXPBIO.

Mötet på Vårviks Gård avslutades med en rundvandring där gruppen tittade på den nyanlagda slinga med biologisk mångfaldsinformation. Slingan omfattar ett tiotal  informationsplatser. Vid varje plats finns både en skylt med information och möjlighet att se exemplet i verkligheten intill skylten. Exempel på skyltar är ”Döda trädet”, ”Hålträdet”, Sandbädden”, Mulmholken”, Stenröset” och ”Rishögen”.

Vi tittade även på Örtagården, som är under uppbyggnad. Idag finns ett 50-tal arter där. Den kommer att kompletteras med fler växter, mer information och sittplatser att vila på med mera.

Rundvandringen leddes av Anna Brandeby-Harström, Trollhättans biologisk mångfaldsrådgivare, som tillsammans med personal från Gata-Park och Vårviks Gård planerat och anlagt de två nya attraktionerna på Vårviks Gård.

Läs mer om Vårviks gård:
Vårviks gård Trollhättans stads hemsida

Senast granskad 2024-07-01 av JEAWAD