Möbelsamordnare Dan Fogelberg i möbelåterbrukets nya lokaler. Möbelsamordnare Dan Fogelberg i möbelåterbrukets nya lokaler.

Möbelåterbruket blir en permanent verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni att Trollhättan möbelåterbruk ska bli en permanent verksamhet efter projektperioden som löper ut vid årsskiftet. Beslut togs även om den långsiktiga finansieringen. - Mycket positivt att se hur snabbt återbruket kommit igång och projektets goda resultat. Trollhättans möbelåterbruk är en föredömlig verksamhet, och jag hoppas att många fler kommuner kommer att satsa på liknande verksamheter. Detta är verkligen ett konkret klimatarbete, säger hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson, som ansvarat för utvärderingen av projektet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2023 att genomföra ett projekt rörande återbruk av möbler, inredning och inventarier under perioden mars 2023-december 2024. Verksamheten hittills har nu utvärderats och redovisats för kommunstyrelsen. I utvärderingen konstateras att förstudiens rekommendationer följts helt och hållet och att jobbet kom i gång mycket snabbt. Det har även fått stort genomslag i organisationen. Statistik förs över det som cirkuleras genom Möbelåterbruket, med följande resultat för perioden maj 2023-april 2024:

  Antal cirkulerade objekt

Kostnadsbesparing jämfört med nyinköp

Minskade CO2-utsläpp jämfört med nyinköp
Maj-Dec 2023 1394 3,9 Mkr 86 ton
Jan-Apr 2024 833 2,0 Mkr 53 ton
Totalt 2227 5,9 Mkr 139 ton

Sammantaget har Möbelhotellet uppnått snabba och goda resultat. Ekonomiskt visar siffrorna ovan att den ekonomiska vinsten på cirkulerade möbler överstigit kostnaderna för återbruket, om alternativet hade varit att köpa nya möbler.  Kostnadsbesparingen ovan kan jämföras med Möbelhotellets budget under projektperioden som varit 2,9 Mkr för perioden 1 mars-31 dec 2023 och 3,4 Mkr för hela 2024. Beräknat undvikit koldioxidutsläpp på 139 ton under perioden motsvarar förbränning av ca 60 000 liter bensin.

Långsiktig finansiering

Kommunstyrelsen antog även ett förslag till långsiktig finansiering av verksamheten. Möbelåterbrukets kostnader kommer att fördelas över Stadens olika förvaltningar baserat på antalet anställda. Första året finansierar förvaltningarna halva kostnaden och det ökar successivt för att år 2027 täcka hela kostnaden för Möbelåterbruket.

Återbruket får inte plats – flyttar till större lokaler

Senast granskad 2024-06-12 av KLALIW