Dan Fogelberg i återbrukets lokal i kvarteret Elefanten. Dan Fogelberg i återbrukets lokal i kvarteret Elefanten. Snart går flytten till en dubbelt så stor lokal på Kardanvägen.

Återbruket får inte plats – flyttar till större lokaler

Den 1 mars 2023 anställdes Dan Fogelberg som Trollhättans stads möbelsamordnare för att starta arbetet med möbelåterbruket. Året har varit så händelserikt att man nu måste byta till en större lokal då inte alla möbler får plats längre. – Det har varit ett fantastiskt roligt år med det stora intresset, konstaterar han.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I februari förra året antog kommunstyrelsen en förstudie som beskrev hur en verksamhet med återbruk av möbler skulle kunna utvecklas i Trollhättan. Dan Fogelberg fick uppdraget att leda arbetet, där man fick tillgång till en lokal i kvarteret Elefanten för att förvara de inlämnade möblerna.
– Som du ser har det varit ett stort intresse, säger Dan Fogelberg med ett leende när han blickar ut över lokalen som är proppfull med möbler som samlats in för att återbrukas.
– Inom kort startar flytten av verksamheten till en ny större lokal på Kardanvägen, där vi får mer utrymme och även kan samverka med de kommunala bolagen Kraftstaden och eventuellt Eidar, som kommer att nyttja delar av lokalen för återbruk, tillägger han.

Cirkulerat 1 779 möbler

Under det gångna året har allt fler verksamheter fått upp ögonen för återbruket, vilket framförallt återspeglar sig i stora klimatbesparingar.

– Fram till 1 mars har vi cirkulerat 1 779 möbler i organisationen. Sedan har naturligtvis projektet kostnader också, men om vi bara ser till den ekonomiska besparingen jämfört med nyinköp är den 4,9 miljoner kronor. Och klimatbesparingen är beräknad till 113 ton CO2, berättar Dan Fogelberg.

Webbportal för återbrukade möbler

Under första året har verksamheten bemannats med tre ytterligare personer, varav en arbetsledare. Ett transportfordon har också införskaffats som kan hämta och lämna möbler åt verksamheten.
– Vi genomförde också en upphandling för att få en IT-plattform där alla möbler ska finns registrerade som gör det möjligt för hela organisationen att välja från. Nu finns den på plats så vi slipper hålla koll på alla möbler i excelfiler, vilket är uppskattat.

Stöttar och upprustar

En del i möbelåterbrukets verksamhet är att stötta organisationen med att möblera nya lokaler och upprusta äldre lokaler.
– Vi har genomfört flera projekt där vi hjälpt organisationen att renovera upp gamla möbler till nyskick, bland annat i lokalen Stadsrummet på plan 3 i stadshuset. Detta sparar både kostnader och klimatpåverkan. Vi samarbetar med olika företag i renoveringsbranschen. En viktig aspekt för att säkerställa återbruket är de tydliga bestämmelser som antogs av stadsdirektören förra året och som styr mot att återbrukade möbler alltid ska väljas i första hand.

– Vår flytt till de nya lokalerna tar 2-3 veckor. Sedan fortsätter vårt arbete med att fotografera alla våra möbler och lägga in dem i det digitala möbelbiblioteket. Vi är väldigt taggade på detta och stolta över de fina resultat vi redan uppnått. Mycket positivt att Trollhättans möbelåterbruk fått stor uppmärksamhet under året. Vi har haft flera studiebesök från andra kommuner och en hel del informationstillfällen för att sprida våra resultat vilket är jättekul, avslutar Dan Fogelberg.

Bestämmelser vid inköp av möbler

Förstudien rörande återbruk av möbler, inredning och inventarier.

Senast granskad 2024-03-15 av KLALIW