Inhägnad ängsyta med gräs runt om

Miljoner till Trollhättan för satsning på biologisk mångfald

Över fyra miljoner kronor får Trollhättans Stad för att arbeta med att främja biologisk mångfald i ett EU-projekt tillsammans med åtta samarbetspartner från fem olika länder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det här gör mig så glad – arbetet för att stärka den biologiska mångfalden är en hjärtefråga och något vi redan prioriterar i Trollhättan. Nu kan vi växla upp! Det känns dramatiskt kanske, men i IPCC:s senaste rapport fastslås att 70% av världens alla ryggradsdjur har försvunnit sedan 70-talet. Den biologiska mångfalden är avgörande både för vår livsmedelsförsörjning och robustheten i vårt samhälle och i förlängningen faktiskt mänsklighetens existens. Och det här är något vi kan vara med och påverka i arbetet som görs på samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ökad biologisk mångfald - en del av samhällsbyggandet

Arbetet med att främja och stärka den biologiska mångfalden är ett koncernövergripande arbete i Trollhättan. Utifrån nationella miljömål, strategi för Agenda 2030 och ekologisk hållbarhet samverkar flera förvaltningar inom stadens organisation och kommunala bolag för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfalden i kommunen. Samtidigt görs särskilda satsningar för att engagera och involvera företag, föreningar, organisationer och privatpersoner i arbetet.

– Det är så roligt att vi får vara en del i projektet och får möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med de andra parterna. Särskilt kul att Hjörring i Danmark är med då de var en inspirationskälla när vi startade med rådgivare för biologisk mångfald. Projektet ger oss även möjlighet att ytterligare fördjupa vårt arbete med biologisk mångfald, säger kommunekolog Jeanette Wadman.

Gatu- och parkchef Fredrik Hallstensson håller med.

– Det ger oss andra möjligheter att testa varianter av skötsel och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden på olika sätt. Vi ser fram emot att dra i gång projektet under nästa år.

Det här ska göras i Trollhättan

Medlen från projektet innebär att Trollhättans Stad kan utveckla och växla upp arbetet med biologisk mångfald.

  • Fortsatt satsning på informationsspridning, utbildning och rådgivning om biologisk mångfald.
  • Metodutveckling för skötsel av gräsytor som bidrar till biologisk mångfald på allmänna gräsytor.
  • Återställningsåtgärder på lämpliga platser, exempelvis fler faunadepåer, frön för ängar, stenrösen.
  • Stärka förutsättningar för biologiska mångfald i allmänna parker och på skolgårdar, till exempel genom blomsterbäddar, ängar och insektshotell.
  • Testa metoder för borttagande/bekämpning av invasiva arter.

I projektet ingår både utbildning och metodutveckling som sedan ska delas mellan alla samarbetspartners.

EU-projekt med åtta partners från fem länder

Projektet EXPBIO, som går under namnet "Expanding transnational capacities to strengthen plant biodiversity and restoration in the North Sea Region," startar 2024 och pågår under fyra år. Projektet har tilldelats totalt 52 miljoner från Interreg Nordsjöprogrammet och omfattar åtta samarbetspartners från fem länder längs Nordsjökusten: Holland, Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige. Från Sverige är det Göteborgs Botaniska trädgård (som är ledande partner och samordnande i projektet) och Trollhättans Stad som är med. Tillsammans ska projektdeltagarna arbeta för att öka biologisk mångfald ur olika perspektiv.

Läs mer om projektet i pressmeddelandet hos Göteborgs Botaniska Trädgård, Västra Götalandsregionen.

Relaterad information

Lead partner:

    Logotyp Botaniska Trädgården.jpg

Projektet finansieras av:      

Interreg North Sea logo 2022 RGB colour.png

Senast granskad 2023-11-02 av KLALIW