Blå platta med texten: Gör din röst hörd!

Medborgarundersökning i Trollhättan

Är du utvald? Under hösten genomförs SCB:s medborgarundersökning I Trollhättan, där 1 200 slumpvis utvalda invånare får chansen att tycka till om hur det är att bo och leva i vår kommun.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service, vad är de nöjda med och vad som kan förbättras.

När SCB har samlat in svaren sammanställs de till statistik. Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre blir alltså underlaget för Trollhättans Stads fortsatta arbete med att utveckla och förbättra den kommunala verksamheten. Så ta chansen och påverka!

Medborgarundersökningen pågår till november. Resultatet presenteras på Trollhättans Stads hemsida i december.

Om du inte är utvald, men ändå vill framföra din synpunkt kan du göra det via vårt digitala webbformulär:
Trollhattan.se/synpunkter

Relaterad information

Om medborgarundersökningen 2023

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
Senast granskad 2023-10-06 av KLALIW