Lärare runt ett bord

Lärare från Grekland, Spanien, Rumänien och Turkiet besökte Paradisskolan

Ett digitalt museum. Det är fokuset för lärarprojektet Digitalt erasMuseum, som är finansierat av EU. För några veckor sedan fick Paradisskolan besök av lärare från Grekland, Spanien, Rumänien och Turkiet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nadia Al Harbiti är lärare på Paradisskolan och koordinator för Erasmus-utbytet, som är ett av flera på skolan. Just det här projektet kom till under coronapandemin.

– När många skolor gick över till onlineundervisning tappande eleverna chansen att besöka fysiska museum och därmed få till sig kunskap om det kulturella arvet i olika länder. Då kom en idé om att skapa en 3D-museumlärplattform och en museumapp till mobiltelefoner och surfplattor.

– Under veckan har vi besökt olika museum i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, för att få ta del av hur fysiska museum arbetar digitalt. Alla gäster var mycket nöjda med besöket i Trollhättan, säger Nadia Al Harbiti.

Planen är att sprida appen och lärplattformen, som väntas vara klara under hösten, till lärare, elever och vårdnadshavare i skolornas kommuner. 

Läs mer

Paradiskolan har flera Erasmus-projekt. Det ger eleverna en rad möjligheter och tillfällen att träffa elever från andra europeiska länder.

Paradisskolan

Senast granskad 2023-10-24 av HANSJO