Visualisering över alternativ nord för ny slussled i Trollhättan. Visualisering över alternativ nord. Bild: Trafikverket

Kommunfullmäktiges yttrande om slussarna stödjer alternativ nord

Kommunfullmäktige har beslutat om att stödja alternativ nord i sitt yttrande om slussplacering i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Yttrande i Trafikverkets samråd stödjer det förordade alternativet

Den 11 september startade Trafikverket sitt samråd för de två alternativen av placering av nya slussar i Trollhättan. Samrådet avslutades 15 oktober men Trollhättans Stad begärde förlängd tid för stadens yttrande som bereddes i kommunstyrelsen den 18 oktober. Den 30 oktober var det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om yttrandet och de valde då att gå på kommunstyrelsens linje. Stadens yttrande stödjer Trafikverkets förordade alternativ, det vill säga alternativ nord.

Kommunfullmäktiges ordförande, Angelica Lundgren Bielinski, lyfter fram att det är flera parametrar som väger in i beslutet.

– Dels har vi ju bostadsfrågan. I den norra dragningen lutar det åt inlösen för 5 bostäder, ställt mot 20 i den södra. Det är en kortare byggtid i det norra alternativet – 5 år, jämfört med 8 år i det södra. Dessutom en miljon kubikmeter mindre överskottsmassor som behöver fraktas bort i norr, och ur ett klimatperspektiv är det ju en stor vinst. Vi kan heller inte bortse från att samhällsnyttan är större när de nya slussarna byggs i den norra dragningen då det inte kommer krävas lika omfattande avstängningar för sjöfarten. Det innebär mindre påverkan på de företag som är beroende av sjöfarten.

Stor påverkan men också en stor möjlighet

Projektet med nya slussar har stor påverkan på Trollhättan och trollhättebor. Det är natur-, kultur- och rekreationsvärden mitt i Trollhätte kanalpark som berörs där fallen, slussarna och älvrummet är stora besöksmål – både för trollhättebor och hitresande turister.

Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, vill dock gärna lyfta fram möjligheten som också kommer med projektet.

– Projektet har stor påverkan på Trollhättan och trollhätteborna, det går inte att komma ifrån. Men det är också en möjlighet att utveckla och stärka attraktionskraften ytterligare – både i det som blir det gamla slussområdet, som kan nyttjas på ett helt annat sätt och i området där de nya slussarna byggs. I detaljplanearbetena som ligger framför oss ska vi se till att vi får de allra bästa förutsättningar i området för ny slussled och även se över utveckling av det gamla slussområdet. Vi kommer jobba tätt tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket i processen framåt för att säkerställa det.    

Trafikverket fattar beslut i december

Trafikverket fattar beslut om vilket alternativ de går vidare med under slutet av 2023. Därefter väntar en miljödom, projektering och detaljplanearbete. Det är Trollhättans Stad som fattar beslut om planbesked och ansvarar för detaljplanearbetet.

Trafikverkets plan är att kunna sätta spaden i marken och påbörja byggnationen av nya slussar under 2027.

Mer om projektet: www.trollhattan.se/nyslussled

Senast granskad 2023-10-30 av KLALIW