Klimathösten – början på samhällsbyggnadsförvaltningens gröna resa

Att en omställning är nödvändig för att rädda klimatet och jorden har nog inte undgått någon. På samhällsbyggnadsförvaltningen görs en satsning för att involvera fler i aktiviteter som gynnar klimatet – Klimathösten är här!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En roll som banar väg för omställning

För ungefär ett och ett halvt år sedan anställdes en projektledare med fokus på klimatomställning på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppdraget, som nu ligger på vikarierande Ellen Sverdrup, handlar om att driva på arbetet med klimatomställningen – både i förvaltningens egna arbete men också för samhällsbyggnadssektorn och andra aktörer som är en del av Trollhättans utveckling. Sedan tjänsten tillkom har flera externfinansierade klimatprojekt beviljats, vissa avslutade och andra som fortfarande pågår. Och ansökningar till nya eller fortsättningsprojekt skickas in löpande. Samtidigt har en intern resa på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fart.

– Att få till den här tjänsten på vår förvaltning har varit otroligt viktig. Det har hjälpt oss att lyfta blicken och få in klimatperspektivet på ett tydligare sätt i arbetet med att planera och utveckla Trollhättan, likväl som i drift- och underhållsfrågor. Vi har kommit en bit, men vi behöver öka takten, säger Johan Bengtsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

”Vi behöver bygga bron samtidigt som vi går över den”

Klimatfrågan och hur den ska angripas upplevs fortfarande svår, komplex och överväldigande hos många medarbetare. Var börjar vi? Vad kan vi göra? Hur ska vi göra det? Och hur vet vi att vi gör rätt? Ellen har svaren. Till viss del.

– Det här är ju frågor som många ställer sig. Vi vill gärna ha facit innan vi börjar göra någonting för att vara alldeles säkra på att vi gör rätt. I det här fallet kan vi inte veta det alla gånger, för en del i klimatomställningen är att testa nya lösningar. Men vi behöver börja göra saker – NU. Vi behöver bygga bron samtidigt som vi går över den så att säga, säger Ellen.

Klimathösten – ett initiativ för att göra verkstad

För att få fart på aktiviteter som bidrar till en positiv klimatomställning fattades beslutet att involvera hela förvaltningen i arbetet. Och så föddes Klimathösten. Samtliga kontor på samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på och genomföra aktiviteter som på något sätt ska vara ett steg mot en positiv klimatomställning. Och allt ska vara klart och redovisas redan i december.

– Det här är ett sätt att få i gång klimatverkstaden, ta fram idéer, få fler att känna att vi arbetar aktivt med frågan och att det finns saker som vi alla kan göra. Och såklart så hoppas vi på att vi kan inspirera andra, förklarar Ellen.

Stort och smått – allt räknas

Kontoren på förvaltningen har olika uppdrag vilket har gett en bredd av aktiviteter i Klimathösten.

– Det är stort och smått bland aktiviteterna utefter kontorens egna förutsättningar. Vissa saker är rent interna för oss på förvaltningen, medan andra kan komma att påverka hur vi jobbar och ställer krav på externa parter. En del aktiviteter syftar till att utforska och undersöka, vilket ju också är viktigt i den här frågan eftersom vi måste lära oss mer och mer hela tiden. Men det viktiga här är att vi alla gör något, säger Ellen.

Johan Bengtsson ser fram emot att se redovisningen i december.

– Det ska bli superspännande att se vilka kliv vi kan ta på den här relativt korta tiden – även om vi vet att vi behöver jobba snabbt i den här frågan. Parallellt under hösten jobbar vi också på med verksamhetsplan för kommande år och det går inte att komma ifrån att det största fokuset ju ligger på en omställning – vi behöver aktivt bidra till att säkra klimatet och få med oss fler i det arbetet. Det hoppas jag att alla ser, avslutar Johan.

Grönt pris ska inspirera fler externa aktörer

Samtidigt som förvaltningen jobbar på med att öka takten i klimatarbetet så vill samhällsbyggnadsnämnden hylla och inspirera externa aktörer som gör insatser för klimat, cirkularitet, miljö och biologisk mångfald. 2023 blir första året som nämnden delar ut ”Gröna samhällsbyggnadspriset” till en aktör som gjort en insats på temat och inom ramen för nämndens ansvarsområde. Nomineringstiden är öppen till 30 november och en vinnare utses i samband med nämndens öppna möte den 14 december. Prissumman är 10 000 kr och ska användas till fler insatser inom området.  

– I nämnden har vi beslutat om att vi senast 2030 ska ha en ekologi i balans genom en klimatneutral samhällsbyggnadssektor. Det här priset, för att uppmärksamma modiga, nytänkande och förändringsvilliga initiativ som konkret bidrar till att Trollhättan blir en mer hållbar stad inom samhällsbyggnadsområdet, är sprunget ur det målet, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer om Gröna samhällsbyggnadspriset här: www.trollhattan.se/gronapriset

Exempel på aktiviteter som ska genomföras under Klimathösten 2023 på samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan

 • Skapa förvaltnings- och kommunövergripande samverkan kring transportfrågan
 • Stärka förståelsen för hur andra kommuner tagit sig an frågan om klimatanpassning och utsläppsminskning i planarbete och lära från dessa
 • Undersöka möjligheten att öka ambitionen och utmana normer i kravställande vid upphandling av asfalt
 • Fortsätta arbetet med optimerad masshantering (genomförs med finansiering från utskottet för Agenda 2030)
 • Komma igång med arbetet för att möjliggöra återbruk av vägskyltar
 • Utveckla rådgivning vid bygglov för att vägleda ännu mer kring klimatsmarta val
 • Initiera förstudie kring återbrukshus
 • Se över antalet analoga tidningsprenumerationer på förvaltningen
 • Minska svinnet av kontorsartiklar
 • Digitalisera analoga processer
 • Utforska hur arrangemang och aktiviteter särskilt kan lyfta och beakta klimataspekter
 • Sammanställa en klimatkarta för att skapa översikt över kunskapsläge, behov och möjligheter

 

Senast granskad 2023-12-18 av KLALIW