Så planerar vi förskola och skola vid stort strömavbrott

Det finns risk för elbrist i Sverige. För att skydda elnätet vid en elbrist kan strömmen kopplas bort i någon eller några delar av Sverige. Risken för elbrist varierar över tid, och den kan ändras snabbt på grund av händelser i Sverige eller omvärlden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den här informationen riktar sig till dig som har barn i förskola eller grundskola i Trollhättans Stads verksamheter, och beskriver hur vi planerar vår verksamhet vid ett stort strömavbrott om det skulle bli akut elbrist i Sverige. Det är viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen så att du är förberedd om ett strömavbrott skulle inträffa i framtiden.

Trollhättans Stad arbetar med förberedelser och planer för att minimera effekterna av ett strömavbrott om det skulle inträffa.  Vi kommer att erbjuda skola och förskola även om det är ett stort strömavbrott i Trollhättan. Alla förskolor har förberett sig för att klara verksamheten utan ström i ett dygn, och vissa förskolor klarar verksamhet utan ström i två dygn.

För dig som har barn i förskola

•    Strömavbrott - dygn 1

Om det blir ett strömavbrott under natten kan du lämna till barn på förskolan som vanligt på morgonen om du behöver det. Alla förskolor inom Trollhättans Stad har förberett sig och planerat för att klara verksamheten även utan ström. Förskolan tar emot ditt barn och ditt barn kan vara på förskolan enligt det ordinarie schemat.

Tänk på att det snabbt blir kallt i förskolans lokaler vid ett strömavbrott. Se därför till att ditt barn har varma kläder, till exempel underställ, mössa och kanske en filt. Om det skulle bli ett strömavbrott under dagen, och du redan lämnat ditt barn på förskolan kan barnet vara kvar på förskolan och du kan hämta på schemalagd tid.

 • Strömavbrott - dygn 2

Om strömavbrottet pågår i mer än ett dygn erbjuds barnomsorg bara till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, och bara på följande förskolor:

 • Vällingklockan
 • Gulsparven
 • Stommen
 • Loket
 • Toppluvan

Du hittar besöksadress till förskolorna på deras respektive hemsidor här!  

Klicka här för att se en Google Maps-karta över förskolorna. 

Vem arbetar inom samhällsviktig verksamhet?

Utbildningsförvaltningen använder den definition av samhällsviktig verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram. Du hittar en lista över branscher och verksamheter som MSB klassar som samhällsviktiga på följande hemsida: msb.se/samhallsviktigverksamhet 

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att avgöra om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Om du inte gör det, ska du inte lämna ditt barn på förskolan under dygn 2 om strömavbrottet fortsätter.

På vilken förskola ska jag lämna mitt barn det andra dygnet?

Du som arbetar inom samhällsviktig får information av ditt barns förskola om var du ska lämna barnet under dygn 2. 

För dig som har barn i grundskolan

 • Strömavbrott - dygn 1

Om det blir ett strömavbrott under natten kan ditt barn gå till skolan eller till fritidshemmet enligt sitt vanliga schema. Alla skolor inom Trollhättans Stad har förberett sig och planerat för att klara verksamheten även utan ström.

Tänk på att det snabbt blir kallt i skolans lokaler vid ett strömavbrott. Se därför till att ditt barn har varma kläder. Till exempel underställ, mössa och kanske en filt.

Om det skulle bli ett strömavbrott under dagen, och ditt barn redan gått till skolan eller fritidshemmet, är ditt barn kvar enligt sitt ordinarie schema.

 • Strömavbrott - dygn 2

Även om strömavbrottet pågår i mer än ett dygn fortsätter alla F-6-skolor och fritidshem att ha öppet och tar emot eleverna enligt ordinarie schema.

Under det andra dygnet har elever i årskurs 7-9 hemstudier. Det innebär att elever i årskurs 7-9 inte ska gå till skolan, utan stanna hemma och arbeta med uppgifter och material de fått av sin lärare.

För dig som har barn i grundsärskolan

Grundsärskolan kommer att hålla öppet enligt ordinarie schema för de elever som kommer till skolan under dygn 1 och dygn 2.

Frågor och mer information

Om du har frågor efter att ha läst den här informationen ska du i första hand kontakta ditt barns mentor, lärare eller förskollärare.

 • Mer information om elbrist och planering inför ett eventuellt strömavbrott finns på MSB:s hemsida: www.msb.se och på www.energimyndigheten.se
 • Information om ditt och samhällets ansvar vid en kris finns på krisinformation.se
 • Nyheter och viktig information under ett eventuellt strömavbrott sänds på Sveriges Radio P4 Väst.
Senast granskad 2023-01-23 av KLALIW