Instruktör tittar på deltagare under en övning i självförsvar i en inomhushall.

Hälsodag inom Socialpsykiatrin

Den 21 september anordnades en kostnadsfri hälsodag på Tallbacken för personer med insatser inom socialpsykiatrin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under hälsodagen anordnades bland annat en föreläsning om rörelse och god hälsa, tipspromenad, en självförsvarskurs, yoga, cornehole och kubb. Deltagarna valde själva vilka aktiviteter man ville närvara på.
– Det blev en väldigt lyckad hälsodag tack vare alla som varit med och planerat, anordnat och deltagit. Förutom på Tallbacken anordnades det även några aktiviteter på boendena för de som inte hade möjlighet att delta på plats, säger Pernilla, Johanna och Anna, enhetschefer inom socialpsykiatrin.

Ledare håller i ett pass och visar olika rörelser.
Två ledare sitter med utrustning från en självförsvarskurs.
Tre personer tittar på fråga under tipspromenad.
Personer på mattor gör yoga med instruktör.
Skål med frukt och bägare med vatten.
Tre personer promenerar utomhus under en tipspromenad.
Senast granskad 2023-09-21 av JONHJO