Fullmäktige godkände lokalplanering för ny skola och förskola i Velanda

Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom lokalplanering av en ny kombinerad förskola och f-6-skola i Velanda. Beslutet betyder att nästa steg i processen nu kan ta vid, vilket innebär projektering och upphandling, och därefter själva byggnationen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den nuvarande lokalplaneringen innebär byggnation av en ny skola och förskola i Velanda med plats för ca 200 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt en förskola med upp till åtta avdelningar, med plats för drygt 170 barn.

Byggstart är planerad till novemberer 2023, med inflyttning i december 2025.

-Invånarna i Velanda har pendlat mellan hopp och förtvivlan gällande skolans varande eller icke varande. Nu kan vi sätta punkt för den oron genom att tillsätta 2,6 miljoner kronor för projektering, och det är ett bra steg för landsbygden i Trollhättan, säger Peter Eriksson (M)

Ladda ned lokalplaneringen som pdf-fil här.

 

Senast granskad 2023-01-31 av REBLJU