Personer som arbetet med projektet. Från vänster övre: Henrietta Borseman; Kristina Martinsson Engstrand, Anna-Maria Blixt, Daniel Ruus, Eleonor Olofsson, Anna Wänblom, Sophia Kaså.

Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande

Byggbranschen står idag för 20% av Sveriges klimatpåverkan. Samtidigt råder bostadsbrist och många miljonprogramsområden har ett stort behov av renovering. För att lösa dessa utmaningar måste renoveringar genomföras på ett hållbart sätt i samarbete mellan boende och bostadsbolag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I förstudieprojektet "Cirkulär och inkluderande upprustning av allmännyttan," lett av Trollhättans Stad i samarbete med AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, IVL Svenska Miljöinstitutet och ETTELVA Arkitekter, samt finansierat av FORMAS, har en ny renoveringsprocess, CIRA-processen, tagits fram. CIRA-processen omfattar alla faser av en renovering men fokuserar särskilt på de tidiga skedena: förstudie, upphandling och förprojektering.

– Med CIRA-processen vill vi göra det lättare för bostadsbolag som är nyfikna på cirkulär och inkluderande renovering att ta första steget. Vi hoppas att den ska leda till att v, redan i projektets tidiga faser, planerar för hur vi ska skapa minsta möjliga påverkan på klimatet och bästa möjliga förutsättningar för samarbete mellan boende och bostadsbolag. Ju mindre vi kan renovera och ju mer vi kan vårda, reparera och underhålla tillsammans, desto bättre, säger Sophia Kaså, projektledare.

Börja tidigt

En insikt från projektet är att, för att lyckas med cirkulär och inkluderande renovering, måste arbetet börja tidigt. Här behöver vi nya arbetssätt och metoder, inte minst inom inventering.  

– När vi ställer om till cirkulär och inkluderande renovering, då flyttar vi fokus från hur vi ska slänga och göra oss av med saker till hur vi ska bevara och underhålla dem. Det här förutsätter att vi hittar nya sätt att inventera våra fastigheter på. Om vi inte vet hur fönstren mår, ja då är det inte heller lätt att säga hur de bäst tas omhand, förklarar Anna-Maria Blixt.

Fyra nycklar till framgång

För bostadsbolag som vill börja med cirkulär och inkluderande renovering har projektet identifierat fyra nycklar till framgång. För det första är det avgörande att tidigt fastställa projektets övergripande principer och målsättningar. Detta kräver ett mindset som är modigt och villigt att börja tidigt i processen. För det andra skapar partnering och efterfrågan på specifik cirkulär och inkluderande kompetens under upphandlingen förutsättningar för en framgångsrik renovering. För det tredje är boendes inkludering viktig eftersom de boende vet bäst hur det är att bo i lägenheterna och deras deltagande är avgörande för långsiktigt underhåll. Slutligen är noggrann inventering av samtliga lägenheter avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och prioritera rätt byggdelar i renoveringsprocessen.

Guide för att ta steget

CIRA-processen ska ses som en guide för bostadsbolag som vill börja med cirkulär och inkluderande renovering. En avgörande partner i projektet var Eidar, Trollhättans bostadsbolag, som bidrog med flera nyckelpersoner och stort engagemang.

– Projektet gav oss verktygen att ta steget. Den gamla renoveringsprocessen, där vi renoverar för enhetlighet eller väljer material som är svåra att underhålla, renovera eller återbruka av både boende och oss, funkar inte längre. Det här är vägen framåt för Eidar, säger Eleonor Olofsson, projektchef på Eidar.

Läs projektets slutrapport

Senast granskad 2024-06-12 av TORNIL