Perennplantering och insektshotell på förskola i projektet Grönare skolgårdar – en av många aktiviteter inom Bred samverkan för biologisk mångfald i Trollhättan. Perennplantering och insektshotell på förskola i projektet Grönare skolgårdar – en av många aktiviteter inom Bred samverkan för biologisk mångfald i Trollhättan.

Forskare berömmer Trollhättans arbete med biologisk mångfald

När lägesrapporten om biologisk mångfald i Trollhättan presenterades för kommunstyrelsen fick arbetet stort beröm av den kände forskaren Alexandre Antonelli. – Jag är ute och föreläser mycket och pratar med ministrar och presidenter och nämner ofta det arbete som ni utför i Trollhättan, det är verkligen toppen, sa Antonelli.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klimatförändringar och Bred samverkan för biologisk mångfald är de två högst prioriterade områdena inom arbetet för ekologisk hållbarhet i Trollhättans stad. Vid kommunstyrelsens senaste möte presenterade hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson en lägesrapport kring Bred samverkan för biologisk mångfald.

–  Den ger en översiktlig bild av vad biologisk mångfald är, vilka hot som finns samt vad som kan göras för att gynna den biologiska mångfalden, och visar vårt arbete från 2021 och framåt tillsammans med de kommunala bolagen.

–  Rapporten sammanställer såväl genomförda- som pågående projekt och en rekommendation om den fortsatta arbetsinriktningen i Trollhättan.

Anlitade sommarpratare i P1

Extra draghjälp i arbetet har man fått av forskaren Alexandre Antonelli. Om namnet klingar bekant är det inte konstigt.

– Det är en världskänd forskare inom området biologisk mångfald. Jag hörde Antonelli sommarprata i P1 för några år sedan och tog därefter kontakt med honom och frågade om han kunde tänka sig ett samarbete med oss. Det nappade han på, för vem kan motstå Trollhättan? Säger TorBjörn Nilsson och blinkar.

Samtidigt rymmer det lite sanning, då Antonelli vid kommunstyrelsens möte via länk (se föredrag nedan) talade sig varm över det arbete som Trollhättan bedriver inom området. Han hyllade exempelvis rådgivningen för biologisk mångfald som ges till allmänheten.

– Den är unik, jag kan inte komma på någon annan stad som gör det. Ni har förstått vikten av arbetet med biologisk mångfald, det är mycket kvar att göra förstås – men jag hoppas det fortsätter eftersom det är så otroligt viktigt, sa Alexandre Antonelli.

”Väldigt inspirerande”

Samarbetet med honom har huvudsakligen bestått av flera föreläsningar för medarbetare i Trollhättans stad, vilket har varit av stor vikt.

– Det har varit väldigt inspirerande! Han kommer med så mycket kunskap och erfarenhet och kan stötta oss, och att vi får en extern koll på hur vi jobbar är väldigt värdefullt. Vi kommer att hålla kontakten med honom, säger TorBjörn Nilsson och avslutar:

–  Kommunstyrelsen gav grönt ljus till rapportens förslag om framtida inriktning på arbetet med den biologiska mångfalden, vilket är glädjande.

Lägesrapport Bred samverkan 

Läs mer om Trollhättans arbete för ökad biologisk mångfald

Logotype LONA

Alexandre Antonelli föreläser

Se forskaren Alexandre Antonellis föreläsning vid kommunstyrelsen (via länk).

Se filmen på YouTube (öppnas i nytt fönster)

Om Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli är forskningschef vid Royal Botanic Gardens, Kew sedan 2019, professor i Systematik och Biodiversitet vid Göteborgs universitet sedan 2015 samt gästprofessor vid University of Oxford sedan 2020. Han är ledamot i bl.a. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Royal Society of Biology, Royal Geographic Society samt Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för miljö och energifrågor.

Alexandre är vetenskaplig ledare för ett stort antal internationella projekt finansierade av bl.a. Vetenskapsrådet, Knut och Allice Wallenberg Stiftelse, Formas och Europeiska forskningsrådet. Han är en av världens mest citerade forskare och har en framstående expertis inom biologisk mångfald samt ett omfattande internationellt nätverk med direkt relevans för WWF.

Om lägesrapporten ”Bred samverkan för biologisk mångfald”

 • Under 2021 inleddes arbetet med ”Bred samverkan för biologisk mångfald”. Trollhättans stad och de kommunala bolagen inledde ett gemensamt arbete för att gynna den biologiska mångfalden.
 • Arbetet har lett till att totalt 11 LONA-projektansökningar har tagits fram och samtliga har beviljats medel under 2021–2022.
 • Trollhättan beviljades i november 2023, 4 miljoner kronor i ett treårigt projekt (EXP-Bio) i samverkan med Västra Götalandsregionen.
 • Även flera projekt och insatser utan externt stöd beskrivs i rapporten.
 • Rapporten konstaterar att mycket har hänt under dessa år, men även att ett fortsatt långsiktigt arbete krävs för en mer varaktig och tydlig förbättring av läget. Samverkan är viktig och en samverkansgrupp med representanter för Staden och bolagen har bildats för att fortsätta samarbetet under kommande år.

Fortsatt arbetsinriktning

Rapporten föreslår följande inriktning av det framtida arbetet vilket tillstyrktes av kommunstyrelsen:

 • Färdigställande av de beviljade LONA-projekten samt EXP-Bioprojektet
 • Fortsatt strukturerad och långsiktig samverkan mellan Staden och bolagen för att utveckla den biologiska mångfalden.
 • Fortsatt successiv anpassning av Trollhättans Stads och bolagens markinnehav med syfte att gynna den biologiska mångfalden där.
 • Ökad samverkan med andra aktörer, vilket redan startat inom den påbörjade biologisk mångfaldsrådgivningen. Samverkan kan till exempel ske med företag, bostadsrättsföreningar, hyreshusägare, privatpersoner, jordbruk, skogsbrukare och flygplatsen.
 • Spridande av kunskap om vårt arbete och vikten av biologisk mångfald.
 • Värna och förstärka biologisk mångfald i planeringsprocessen. Skydda värdefull natur.
 • Bevaka möjligheterna att förstärka arbetet med externa bidrag.
 • Beakta biologisk mångfald i samband med upphandling av varor och tjänster, där det är befogat.
Senast granskad 2024-02-05 av TORNIL