Bild på växter och fjäril

Fira Biologiska mångfaldens dag med oss

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse och instiftades av FN 1993. 2017 togs eventet till Sverige och nu hänger vi i Trollhättan på!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Vårt tema för dagen blir "Invasiva arter" - där vi ger information om varför det är viktigt att bekämpa dessa arter för att gynna den biologiska mångfalden. Sen ger vi oss ut för att göra jobbet tillsammans!
 
Välkommen till Skogshöjdens fritidsanläggning kl. 18.00. Vi möts på parkeringsplatsen.
 
Det här händer:
• Information kring invasiva arter. Vilka de är, hur man bekämpar dem och varför det är viktigt.
• Vi går tillsammans ut och jobbar med uppdragning av växterna.
• Efteråt bjuder vi på fika!
 
Bra att tänka på:
• Ha gärna stövlar på dig - vi ska bekämpa invasiva arter som växer i ån.
• Du som har möjlighet: ta med planteringsborr eller spade.
• Vi jobbar tillsammans på anvisade platser och inte vid vägkanter av säkerhetsskäl.
 
Trollhättans Stad är initiativtagare till eventet men vi har också bjudit in Naturskyddsföreningen och dess medlemmar för att hjälpa till.
 
 
 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.

Biologiska mångfaldens dag firas inom ramen för projektet Boosta(d) för natur som delfinansieras av LONA, Lokala Naturvårdssatsningen.  

 
 
Senast granskad 2023-05-15 av REBLJU