Bättre och bättre dag för dag

Alla har rätt till ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Därför gör vi årliga undersökningar för att ta reda på vad trollhättebor med omsorgsbehov tycker. Exempelvis tar vi reda på hur vi kan förbättra vårt bemötande, deras livskvalité och rätten att bestämma själv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Resultatet från våra brukarundersökningar är ett viktigt kunskapsunderlag i all vår verksamhetsutveckling. För att vi ska jobba med rätt saker på rätt sätt så behöver vi veta vad de tycker, säger Anja Hellman verksamhetschef Omsorg för funktionsnedsatta.

Se filmen där utvecklingsledare, verksamhets- och stödpedagoger berättar hur vi arbetar vidare med enkätsvaren. Det vill säga hur resultatet möjliggör förbättringar på olika nivåer utifrån verksamhet, arbetsgrupp och individ. I filmen ger också Håkan exempel på vad han själv har kunnat påverka genom att svara på frågorna i undersökningen.

Inom LSS och socialpsykiatri genomförs brukarundersökningen under hösten. För äldre genomförs den under våren.

- För äldre pågår undersökningen just nu och vi vill påminna alla äldre att svara på enkäten så att vi får till oss allas behov och förbättringsförslag, säger Maria Berntsson verksamhetschef Hemtjänst.

Hitta databasen Koladas statistik och läs mer om hur kommunens verksamheter ser ut i jämförelse med andra.

Senast granskad 2023-03-27 av KLALIW