Fem personer står utomhus med en blomma och ett diplom.

Korttids prisades för sitt arbete med välfärdsteknik

Omsorgsnämnden i Trollhättan delar årligen ut priset ”Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik”. 2023 går utmärkelsen till korttidsverksamheten inom LSS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik har delats ut sedan 2019 och består av en bonus på 10 000 kronor, för fortsatt utveckling, till vinnande verksamhet. Syftet är stimulera och uppmärksamma utveckling och goda initiativ till arbetet med digital teknik. 2023 är det Trollhättans Stads korttidsverksamhet inom LSS som tar hem utmärkelsen.
– Digital teknik spelar en allt större roll i barn och ungas vardag och vi på korttidsverksamheten försöker hänga med så gott vi kan. Vi ser även att det finns stora möjligheter för att öka självständighet och delaktighet för barnen och ungdomarna genom tekniken. Vi är därför väldigt glada för denna utmärkelse och det ger oss inspiration till att arbeta vidare med vårt framtagna arbetssätt att möta framtidens teknikbehov, säger Ulrika Ehlebrink, enhetschef.

Priset för Årets Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik tilldelas korttidsverksamheten, LSS. Verksamheten har utifrån barnkonventionen och underlag från brukarenkäter arbetat systematiskt och föredömligt för att tillgängliggöra välfärdsteknik utifrån den enskildes förutsättningar.

Verksamheten har medvetet och långsiktigt arbetat med ambassadörsroller med särskilt uppdrag kring välfärdsteknikfrågor. Fokus för arbetet har bland annat varit likvärdigt utrustade korttids med brett tekniskt grundutbud, framtagning av rutiner, riktlinjer och målgruppsanpassade manualer, stöd till kollegor kring handhavande av teknik och inköp av ny teknik.

Genom detta arbete har man nu lagt grunden för att kunna skala upp användningen av ny teknik på ett tryggt och säkert sätt för barn och unga liksom för medarbetarna i verksamheten.

 
Fyra personer står utomhus med ett diplom.

Hedersomnämnande

På omsorgsnämnden delades det även ut ett hedersomnämnde till boendestöd. Verksamheten har bland annat skapat ett app-bibliotek där personalen kan få stöd att hitta lämpliga appar utifrån brukarens behov. De arbetar även med automatiserade sms-utskick som påminnelsestöd till den enskilde.

 

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik

  • 2023: Korttidsverksamheten inom LSS
  • 2022: Röd grupp, boendestöd (socialpsykiatrin)
  • 2021: Humlevägen 74, plan 3 (särskilt boende för äldre)
  • 2020: Lantmannavägen och Källebacksgatan (särskilda boenden, socialpsykiatrin) 
  • 2019: Boendestöd (socialpsykiatrin)
Senast granskad 2023-06-15 av REBLJU