Carola Gustavsson, Iqra Ali, Helena Wästerlund, Liselotte Falk, Carina Johansson, Maria Söderqvist, Lotta Löfberg och Annika Durello Werner tog emot utmärkelsen vid omsorgsnämndens möte.

Årets verksamhetsutvecklare inom omsorgen

Vi gratulerar vård- och omsorgsboendet Lantmannavägen 102 som blir Årets verksamhetsutvecklare 2022. De har genom inflytande och delaktighet gjort ett imponerande förbättringsarbete som har resulterat i att våra brukare får en tryggare och mer kvalitativ omvårdnad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten tog emot utmärkelsen av omsorgsnämndens ordförande Lena Hult under nämndens sammanträde 15 december.

- I år har det varit svårt att välja. Vi skulle vilja ge pris till alla nominerade men vi fastnade för ert fina arbete. Stort grattis! säger Lena Hult och lämnar över blomma och diplom.

Motivering till utmärkelsen Årets verksamhetsutvecklare:
”Vård- och omsorgsboendet på Lantmannavägen 102 har genom inflytande och delaktighet mellan professionerna gjort ett imponerande förbättringsarbete. Ett aktivt lärande i personalgruppen och en större förståelse för varandras professioner, har resulterat i att brukarna fått en tryggare och mer kvalitativ omvårdnad. Ett bevis på det är att avvikelserna har mer än halverats under året. Deras förbättringsarbete är ett fantastiskt exempel på hur en lärande organisation kan fungera i praktiken.”

Omsorgsnämnden delar också ut ett hedersomnämnande till LSS-boende Humlevägen 38 som har erbjudit varje brukare ett individuellt aktivitetsschema varje vecka det senaste året. Delaktighet och inflytande både bland brukare och personal genomsyrar hela deras arbetssätt. Genom att tydliggöra vilka resurser och förutsättningar som finns har alla inblandade varit medvetna om vad som varit realistiskt och hållbart. Humlevägens gedigna arbetssätt efterfrågas också av andra verksamheter vilket bidrar till en lärande organisation.

- Jag blir så glad av att läsa alla nomineringar. Många av våra verksamheter jobbar helt rätt genom att använda resultaten från våra brukarundersökningar till att förbättra, säger Jane Johansson som är förvaltningschef.

För att stimulera utvecklingen inom vård och omsorg delar omsorgsnämnden årligen ut ett pris på 10 000 kronor till ”Årets verksamhetsutvecklare” till en verksamhet som genomfört förbättringar genom inflytande och delaktighet. Prispengarna är avsedda att användas för fortsatt utvecklingsarbete.

Senast granskad 2022-12-15 av REBLJU