Arbete för en cirkulär masshantering – bra för klimatet och pengar att spara

Nu går vi vidare med arbetet mot en koncernövergripande satsning på återvinnande av schaktmassor i Trollhättan - förprojektering inleds under 2024. Enligt förstudien som gjordes under 2023 kan en cirkulär masshantering spara runt 40 miljoner för koncernen och vinsterna för klimatet i betydande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2023 gjordes en förstudie kring cirkulär masshantering i Trollhättan. Förstudien pekade på flera vinster, både gällande ekonomi och klimat. Efter det klubbade kommunstyrelsen beslutet om att ta arbetet vidare i en förprojektering som inleds under 2024. 

Mot en klimatneutral byggnadssektor och en ekologi i balans

– Det här projektet har en avgörande betydelse för att skynda på omställningen till klimatneutralitet inom samhällsbyggnadssektorn och få en ekologi i balans vilket vi har som uppsatta mål för mandatperioden, säger Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bygg- och fastighetssektorn står idag för 21% av Sveriges territoriella CO2e-utsläpp2och är, näst efter gruvbranschen, den mest avfallsintensiva branschen. Studier visar att omkring 16 procent av klimatpåverkan från ett anläggnings-projekt kan kopplas till masshanteringen, där icke optimerad masshantering skapar långa och onödiga transporter. Två viktiga områden för att minska klimatpåverkan är att skapa ökade förutsättningar för återbruk av jord och bergmassor samt minska klimatavtryck. 

Förprojektering – ett första steg mot förändring

Förprojekteringen ska reda ut och tydliggöra hur det i praktiken ska fungera med cirkulär masshantering i Trollhättan, för att sedan kunna genomföra förändringen.

– Vi behöver titta på fysiska åtgärder så som infrastruktur, hur vi löser drift och underhåll, vilka platser som är lämpliga att använda sig av, vilka tillstånd vi behöver och hur vi ska samverka och samordna i det här. Det är en stor apparat men en viktig satsning som kan göra stor skillnad, säger Ellen Sverdrup, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet berör och görs av flera förvaltningar inom organisationen: samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen och kontoret mark- och exploatering i kommunstyrelsens förvaltning. Även de kommunala bolagen berörs: Trollhättan Energi, Kraftstaden och Eidar. 

–  Det här är ett projekt för hållbar omställning i Trollhättan. Genom att ta oss an kommunkoncernens massor visar vi vägen för en klimatneutral och cirkulär samhällsbyggnadssektor, avslutar Ellen.

Vad är cirkulär masshantering?

Cirkulär masshantering är en process som innebär att de schaktmassor såsom berg och jord, som uppkommer i bygg och anläggningsprojekt återanvänds och återvinns i största möjliga utsträckning.


 

Förprojektering för cirkulär masshantering för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor

Projektet innebär nästa steg för en kommunkoncernsövergripande omställning till cirkulär masshantering. Detta kommer minska kostnader och koldioxidutsläpp samt främja hållbar resurshushållning genom ökat återbruk.

Senast granskad 2024-02-29 av JOSÅKEBEN