Är du intresserad av att hyra ut boende till ukrainska flyktingar?

Den 1 juli gäller nya regler för flyktingmottagande gällande de ukrainska flyktingar som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket som har ansvar för mottagandet av människor som söker asyl börjar då anvisa flyktingar till landets kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från detta datum och framåt har Trollhättans stad ansvar för att ta emot och ordna boende till 82 flyktingar, utifrån en fördelning på nationell nivå. Staden tar enbart emot flyktingar som anvisas till Trollhättan från Migrationsverket.

Trollhättans Stad söker nu fastighetsägare och/eller privatpersoner som kan vara intresserade av att hyra ut bostäder för de flyktingar som kommer hit.

Välkommen att göra din intresseanmälan till Kontaktcenter
Telefon: 0520-49 50 00
E-post: kontaktcenter@trollhattan.se

Vi kommer att ta kontakt med er som anmält intresse om och när vi får behov av boenden.

Personer som tidigare har ordnat eget boende, men som vill få hjälp med nytt boende, ska efter 1 juli kontakta Migrationsverket för att få tillgång till ett anvisat boende. Migrationsverket kan inte garantera ett anvisat boende i den kommun där man har etablerat sig, även om det är en inriktning för myndigheten.

Senast granskad 2022-11-01 av REBLJU