Andreas Ahlman, tillförordnad näringslivschef i Trollhättans stad. Andreas Ahlman, tillförordnad näringslivschef i Trollhättans stad.

Andreas Ahlman tf näringslivschef

Som tidigare kommunicerats slutar Helena Kortered som näringslivschef i Trollhättans stad efter drygt 5 år på posten. Andreas Ahlman, idag mark- och exploateringschef, går in som tillförordnad näringslivschef.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Vi fortsätter på den inslagna vägen med att ständigt utveckla och förbättra förutsättningarna för vårt näringsliv. Efter semestrarna kommer vi att sätta oss ned och diskutera rekryteringsprocessen av en ny näringslivschef, säger stadsdirektör Said Niklund.

Senast granskad 2024-06-05 av PERIVA