Pedagog och elev vid insektshotell

Storslam för biologisk mångfald i Trollhättan

I december 2021 skickade Trollhättans Stad in LONA-ansökningar till länsstyrelsen om stöd till fem olika naturvårdsprojekt. Samtliga har nu fått grönt ljus. ” Vi är oerhört glada för det fantastiska beskedet om att alla våra projektansökningar beviljats. Det innebär att vi nu med full kraft kan växla upp vårt viktiga arbete med att bevara, utveckla och visa upp den biologiska mångfalden i Trollhättan”, säger miljöchef Emma Hansson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under 2021 startade Trollhättans Stad upp ”Bred samverkan för biologisk mångfald”, ett koncernövergripande arbete för att utveckla den biologiska mångfalden. Trollhättans Stad och de kommunala bolagen jobbar gemensamt för att genomföra detta långsiktiga arbete.
Följande fem projekt blir nu verklighet tack vare länsstyrelsens delfinansiering på 1,825 miljoner kronor:

1. ”Grönare skolgårdar”.
2. ”Energibolagets gröna tak”.
3. ”Räkna med grönt”.
4. ”Åtgärder för biologisk mångfald i Trollhättans nya stadspark”.
5. ”Boosta(d) med natur. Nu gör vi Trollhättan till ett hem för fler”.

Läs mer om respektive projekt här:
Bred samverkan för biologisk mångfald

Projekten möjliggör fortsatt utveckling

Många inom Trollhättans Stad är idag glada för möjligheten till fortsatt utveckling inom biologisk mångfald:
- Gott att läsa att vi uppfyllde alla krav för att få statligt bidrag för våra projekt. Årets projekt ger oss goda förutsättningar för utvecklingen av grönare skolgårdar och bostadsgårdar, gröna tak och ökad biologisk mångfald vilket gynnar pollinatörer, värdefulla växter och biologisk mångfald, säger stadsdirektör Said Niklund.

- Beskedet om att Trollhättan har beviljats pengar för samtliga projekt är mycket glädjande. Det är ett kvitto på det målmedvetna arbete som redan görs och en uppmuntran som ger ännu flera möjligheter att arbeta för denna så viktiga sak, säger Esther O’Hara (mp), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

- Fantastiskt roligt och viktigt arbete med biologisk mångfald som vi nu kan fortsätta med stor kraft tack vare de beviljade projekten. Härligt att se engagemanget i hela organisationen för detta och underbart att man politiskt har prioriterat detta arbete så högt. Trollhättans Stad är en häftig organisation att jobba i, säger hållbarhetsstrateg Torbjörn Nilsson, en av tre projektledare för Bred samverkansarbetet.

Följ Trollhättans fortsatta arbete med biologisk mångfald i vårt hållbara nyhetsbrev, som utkommer 4 gånger per år. Anmälan till nyhetsbrevet sker här:

Nyhetsbrev-agenda-2030

Logotyp LONA

Senast granskad 2022-06-03 av KLALIW