Äng med gräs

Statsbidrag till inventering av gräsytor

Länsstyrelsen har under hösten beviljat 214 000 kronor i statsbidrag (LONA) till projektet ”Inventering av skötta gräsytor”.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu ska 140 hektar gräsytor i tätorterna inventeras. Resultaten ska visa vilka ytor som är lämpliga för att få en förändrad skötsel som leder till mer blommor på gräsytorna. Fler blommande marker är bra för den biologiska mångfalden och betyder mer mat för bin och andra pollinerare. I projektet ingår även att göra en inventering av pollinerande insekter för att öka kunskapen om vår insektsfauna.

Det är ytor som ägs av Trollhättans Stad men även bolagen Eidar AB och Kraftstaden AB som ska studeras.

Arbetet med detta projekt är en del av ”Bred samverkan för biologisk mångfald” där Trollhättans Stad och bolagen jobbar gemensamt för att utveckla den biologiska mångfalden. Detta efter att kommunfullmäktige 2021 lyft biologisk mångfald som ett av två fokusområden i Trollhättans Agenda 2030-strategi.

Lona-logotype

Trollhättans Stad har också beviljats medel för en ljus- och mörkerplan:
Statsbidrag ljus- och mörkerplan

Senast granskad 2023-08-14 av KLALIW