Staden sparar energi genom att korta ned tiden för gatu- och vinterbelysning

Varje kilowattimme räknas. En timmas reducerad belysningstid om dagen ska bidra till att minska energiförbrukningen under de tider på dygnet där den är som högst.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Så reduceras belysningen i Trollhättan för att spara ström

Från och med 1 november tänds gatubelysningen i Trollhättan en halvtimma senare på eftermiddagen och släcks en halvtimma tidigare på morgonen.

Tiderna är en avvägning mellan att inte påverka den trygghet belysningen ger och att spara elström under de perioder på dygnet som förbrukningen är som störst, vilket är på morgon och eftermiddag. Ändringen är planerad att pågå fram till 31/3 men om behov finns kan tiderna justeras även under perioden.

Jul- och vinterbelysningen följer gatubelysningen

Stora delar av jul- och vinterbelysningen tänds tillsammans med gatubelysningen, där tiderna kortas ned på samma sätt som den. Vissa delar av julbelysningen tänds separat och kommer lysa som vanligt.

– Julbelysningen i Trollhättan har led-lampor och förbrukar inte så mycket energi. Dessutom tillför den andra viktiga värden, så som trygghet och trivsel, när vi går in i en mörkare period, säger Fredrik Hallstensson, gatu- och parkchef på Trollhättans Stad.

Andra åtgärder för att spara energi

Test med sensorstyrd belysning

Under hösten testar vi närvarostyrd belysning i två områden i Trollhättan. Närvarostyrd belysning innebär att 30% av ljuskapaciteten är påslagen hela tiden och när någon rör sig i området går den upp till full styrka. På de platserna där testerna görs blir närboende informerade via brev och uppmuntras att återkoppla om hur de upplever situationen.

Om testerna blir lyckade införs närvarostyrd belysning på fler platser i Trollhättan allt eftersom.

Löpande byte till led-lampor

Vi jobbar löpande att byta ut gatubelysningen till led-armaturer. Vi har 13 000 gatlyktor i Trollhättan och i dagsläget är 3000 av dessa led.

Hur upplever du situationen med reducerad belysning?

Om du har synpunkter eller vill berätta mer om hur du upplever situationen med reducerad gatubelysning är du välkommen att använda vår funktion för felanmälan för att dela dina tankar med oss. Till felanmälan

Varför kortar vi ned belysningstiden?

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Läs mer om vad vi kan göra tillsammans hos Energimyndigheten 

Tänk på din och andras säkerhet

Vi tror att vi syns där vi går och cyklar längs vägen, men för bilar är vi svåra att upptäcka. Därför är det viktigt för både barn och vuxna att bära reflex under den mörka årstiden. Genom att använda reflex kan både du och dina medtrafikanter bidra till att öka säkerheten i trafiken. Reflexskolan – 4 tips på hur du använder reflex på bästa sätt.

Senast granskad 2022-10-24 av KLALIW