Social hållbarhet vad är det?

I Trollhättan ska alla kunna leva ett bra liv. Växa upp i trygghet och gemenskap, studera, välja yrke och få möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förutsättningarna varierar och självklart finns det stora utmaningar. Se filmen där stadsdirektör Said Niklund berättar om hur vi bygger en jämlik och hållbar stad med plats för alla.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad gör stora insatser på väldigt många områden för att öka integrationen och stärka den sociala hållbarheten.

- För att få mer effekt av det arbetet vi lägger ned så behöver vi utveckla arbetet så att vi blir ännu mer strukturerade och jobbar tajtare tillsammans både med våra bolag och många andra viktiga aktörer, säger Said Niklund.

I färdplanen för social hållbarhet har vi identifierat fem områden som vi kommer att fokusera extra mycket på de kommande åren. Det handlar om att:

  1. Främja jämställdhet och förändra normer kring våld
  2. Ge lättillgängligt stöd till föräldrar
  3. Få fler unga i arbete
  4. Förebygga användning av droger
  5. Skapa blandad bebyggelse och bra bostäder till alla

- Det blir ett nytt sätt att arbeta för att möta de komplexa utmaningar vi har kring social hållbarhet i Trollhättan. Det görs mycket redan idag men genom att kraftsamla kring några områden och bjuda med fler aktörer ökar förutsättningarna att lyckas, säger Jörgen Hansson kontorschef för hållbart samhälle.

Läs om Trollhättans Stads arbete inom social hållbarhet på temasidan trollhattan.se/plats-for-alla

Senast granskad 2022-10-07 av KLALIW