Kvinna skottar fram sin bil

Snösituationen i Trollhättan

Vinterväghållningen i Trollhättan har haft ett intensivt dygn – uppemot 30 centimeter snö har fallit. – Vi har ringt ut allt vi har för att ta hand om huvudvägnät, gång- och cykelbanor och bostadsgator. Men med så här stora snömängder på kort tid, där snön dessutom smälter underifrån, gör snöröjningen mer komplicerad och tar längre tid att hantera, säger Johan Karlsson, enhetschef på Produktion i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Onsdag 23 november

  • Många bostadsområden omplogade under natten, morgon och förmiddag.
  • Fortsatt arbete med att skrapa isytan på huvudvägnät och bussgator. Isytan är tjock, 5–10 centimeter, packad med 5–10 centimeter is. Kommande dygn säger fortsatt töväder och eventuellt lite regn, enligt prognosen – detta underlättar det fortsatta arbetet med att bli av med isytan.
  • Åtgärder felanmälningar. Vi betar av inkomna felanmälningar mellan varven, som cykelbanor med snöhögar, snövallar på bostadsgator och snöröjning vid Resecentrums pendelparkering.

Tisdag 22 november

Efter ett intensivt arbete det gångna dygnet med att ploga undan de enorma mängder med snö som har fallit på vägnät, gång- och cykelbanor och bostadsgator – uppemot 40 centimeter på vissa håll – inriktar sig Vinterväghållningen i Trollhättans Stad under dagen på att:

  • Ploga om gång- och cykelvägar samt halkbekämpa dem
  • Bekämpa isytan på prioriterade gator med lastbilar, plogbilar och hjullastare.

Måndag 21 november

– Det är svårt att säga när vi är klara. Vi får be Trollhätteborna om att ha lite tålamod. Vi kommer att skotta överallt, men det kommer att ta lite tid. I nuvarande prognos finns inget som säger att det ska komma mer snö, men samtidigt kan det komma Vänersnö, det vet vi inte. Fokus nu är att ploga och sedan städa av genom att grusa om det inte kommer mer snö, säger Johan Karlsson.

Låta plogbilen komma fram

Vi behöver också hjälpas åt så att snöröjningen blir så bra som möjligt! Står din bil på en gatuparkering där plogbilen inte kommit åt att ploga ordentligt? Då behöver du flytta bilen till en annan parkeringsplats så våra plogbilar har möjlighet att komma åt överallt (även om det innebär att du måste skotta fram den). Också ett tips för att undvika böter - gatuparkering är tillåten upp till 24 timmar om inget annat anges (kolla alltid på skylten vad som gäller).

Så arbetar vi med snöröjning i Trollhättan

  • När börjar ni snöröja?
  • Hur prioriterar ni vid snöröjning?
  • Varför lägger ni snöhögar utanför min infart?
Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring snöröjningen och förklarar hur vi arbetar med den i Trollhättan. Det finns också en länk till felanmälan om du har synpunkter på snöröjningen:
Frågor och svar om snöröjningen i Trollhättans Stad
 
 
 
Senast granskad 2022-11-23 av KLALIW