Bild på tre föreläsare i Sessionssalen. Föreläsarna (från vänster till höger) Kent Fridell, Jonas Andersson och Tobias Robinson.

Kompetenslyft om hållbar dagvattenhantering

Under två dagar i november - december har ett femtiotal personer deltagit i ett kompetenslyft rörande dagvatten. Det är Gata-Park-enheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen som anordnat utbildningsdagarna. Personal från både Staden och de kommunala bolagen har deltagit och även intresserade från några andra kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Extern expertis har anlitats som föreläsare. Dag ett gav en övergripande bild av dagvattenfrågan med en introduktion till juridik och teknik. Dag två, med delvis annan publik, handlade om de tekniska lösningarna inom hållbar dagvattenhantering, det vill säga lösningar som ska fördröja och rena dagvattnet. En tredje dag planeras i början av nästa år och ska ge en fördjupning i frågor kopplat till dagvattenhantering i planeringen av nya bebyggelseområden.

Dagvattenstrategi

Under dag ett gavs även information om Trollhättans Dagvattenstrategi, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2021. Strategin har fyra övergripande mål:

  • Robusta bebyggelsemiljöer och bevarad vattenbalans
  • Välmående yt- och grundvatten
  • Berikat stadslandskap
  • God samverkan och tydlig ansvarsfördelning

Läs mer om Dagvattenstrategin här!

Senast granskad 2022-12-21 av KLALIW