Kan samordnade transporter minska miljöpåverkan?

Skulle du kunna tänka dig att dela taxi med en granne eller kanske med ett paket som någon annan beställt? Under 2022 deltar Trollhättan i ett nytt forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att samordna olika system för transporttjänster för att minska miljöpåverkan och trängseln i trafiken. ORM var namnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad deltar under 2022 i projektet ORM. Förkortningen står för det Offentligas Roll i Mobilitets-system-av-system. Projektet är en avknoppning av pågående MAUS, Mönster för arkitektur och affärsmodeller för urban mobilitets-SoS, och drivs av forskningsinstitutet RISE, AFRY, Volvo PV och Trollhättans Stad.

– Det tar en stund att ta in begreppet SoS, som står för System-of-systems eller System-av-System på svenska, säger Jörgen Einarsson, projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad.

Samordnade transporter för minskad klimatpåverkan

Tänk att du och en granne, eller kanske två grannar, ovetande om varandra ska åka till resecentrum och vidare med samma tåg till Göteborg när det inte går att åka buss. Då vore det klokt om det fanns ett system för samåkning. Det skulle ge mindre trafik på vägarna, mindre klimatpåverkan och bli bättre för plånboken. Om ett transportföretag i närheten samtidigt ska köra lastbil med ett paket till samma tåg, vore det ännu bättre om taxin plockad upp paketet på vägen. Taxibolaget, organisationen som driver kollektivtrafiken och transportföretaget i exemplet är separata transportsystem. Om en samordning gjorde att scenariot ovan gick smidigt att genomföra, vore det ett mobilitets-System-av-System.

Vägledning för planering av mobilitet i nya bostadsområden

Projektet vill leverera en vägledning som kan användas i till exempel nya bostadsområden där det ska vara enkelt för de boende att leva utan egen bil tack vare god tillgång till en mix av transportlösningar som delas av de boende. I sådana kan olika leverantörer av fordon och tjänster samordnas i mobilitet-SoS. Olika företag levererar exempelvis elbilar, cyklar, släpvagnar, kollektivtrafiktjänster. Dessa system samordnas sedan på ett sätt, i ett system, som gör det enkelt för de boende att boka och betala resor samt för en organisation att sköta betalflöden, service av fordon med mera.

Vårvik som exempel i projektet

I projektet blickar man särskilt på det nya bostadsområdet Vårvik i Trollhättan som växer fram i dagsläget, även om resultatet ska gå att använda i olika sammanhang i hela landet. 

– Vårvik är ju ett riktigt bra exempel där de här frågorna är aktuella och just för att man är i en utforskande fas för att hitta bra mobilitetslösningar. Malin Nyberg, som jobbar som stadsdelsutvecklare för Vårvik, intervjuas i projektet för att bidra med en uppdaterad bild om behov och förutsättningar, berättar Jörgen.  

Projektet i linje med Trollhättans amibitioner för framtidens mobilitet

Att delta i det här och liknade projekt är en självklarhet för Trollhättan Stad och ligger helt i linje med stadens övergripande ambitioner om att skapa förutsättningar för framtidens mobilitet. 

– Vi blev förstås glada att bli tillfrågade om deltagande, då AFRY motiverade det hela med att Trollhättan är en framåtsträvande och innovativ stad - och det är ju precis det vi jobbar för att vara, avslutar Jörgen. 

Mer om projektet hos RISE

Följ projektet hos Trollhättans Stad

Person som drar ur elladdare ur bil och håller i mobiltelefon

Framtidens mobilitet

Bra för miljön. Bra för dig. Framtidens mobilitet - hur människor och varor transporteras på bästa möjliga sätt. Med en minskad klimatpåverkan, med mer plats för människor och mindre trängsel. Fossilfritt, självkörande och delande är några av

Senast granskad 2022-09-28 av KLALIW