Högtryck för företagsetableringar i Trollhättan

Under de senaste två åren har antalet företag som vill etablera sig i Trollhättan ökat kraftigt. På stadens näringslivsenhet, som hjälper till med bland annat markanvisningar och lokaler, råder högtryck.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det är fantastiskt positivt. Just nu har vi ett 70-tal etableringsförfrågningar från företag i många olika branscher. Det är både lokala verksamheter som vill kunna fortsätta växa på hemmaplan och flera nationella och internationella företag som vill satsa här, säger Robin Mashallah, näringslivsutvecklare i Trollhättans Stad.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund är nöjd med utvecklingen.

– Det är väldigt roligt att fler och fler företag får upp ögonen för Trollhättan. Dessutom otroligt viktigt för hela kommunen – vi vill ha en levande och växande stad och då är näringslivet centralt!

Ingenjörskompetens som attraherar

Inte minst har många teknikorienterade företag fått upp ögonen för Trollhättan. Tyska mjukvarujätten SAP är ett exempel, värmepumpstillverkaren Nibe ett annat. Everdrone som utvecklar system för drönartransporter av hjärtstartare och annan medicinteknisk utrustning är ett tredje.

– I Trollhättan finns den ingenjörskompetens som står högt upp på många företags prioriteringslista. Högskolan Väst, Innovatum Science Park och de teknikföretag som redan finns på plats utgör ett starkt och spännande kluster, som drar till sig fler aktörer. Läget nära motorvägen, järnvägen och flygplatsen bidrar också till Trollhättans attraktionskraft, säger Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad.  

Ny etableringsstrategi ska få fler att upptäcka Trollhättan

Bakom det växande antalet förfrågningar ligger ett målmedvetet arbete där staden under flera år samverkat med bland andra Business Sweden och Position Väst för att locka investerare. För att vässa insatserna ytterligare tar Trollhättans Stad nu fram en etableringsstrategi för 2022 och framåt.

– Ett starkt och livskraftigt näringsliv som skapar nya arbetstillfällen är en förutsättning för att Trollhättan ska kunna fortsätta att växa och utvecklas framöver, med fler invånare och en bra samhällsservice. Under 2022 kommer vi därför att jobba ännu mer proaktivt med marknadsföring, dialogmöten och andra aktiviteter riktade till framförallt techsektorn, tillverkningsindustrin och besöksnäringen, säger Robin Mashallah.

Som en del i det förberedande arbetet genomför staden nu tillsammans med Högskolan Väst en kartläggning av marknadstrender i olika branscher och näringslivets framtida behov. Man kommer också att göra en särskild satsning på att få fler företagsetableringar i Trollhättans centrum.

–  En levande stadskärna med handel, nöjen, restauranger och kaféer är jätteviktig för att staden ska vara attraktiv för både nya och nuvarande Trollhättebor. Därför kommer besöksnäringen och förnyelsen av centrum att få en framskjuten plats i det strategiska arbetet, säger Robin Mashallah.

Några av företagen som etablerat sig i Trollhättan under 2021

  • SAP – Stallbacka industriområde
  • Stallbacka Business Center – Stallbacka industriområde
  • Egenlokal.se – Stallbacka industriområde
  • MIMsafe – Skogstorpa industriområde
  • Wangeskog – Hojums industri- och handelsområde
  • NIBE – Innovatum District
  • EKO Stormarknad – Överby Västra
  • Jureskogs - Överby Västra
  • Brödernas – Centrum
  • Everdrone - Centrum
 
Nätverk illustration i lila

Etablera och investera

Klicka här för att läsa mer om hur du etablerar och utvecklar företag i Trollhättan.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW