Ekologiska hållbarhetsgruppens representanter

Hållbarhetsgruppen driver på Trollhättans miljöarbete

Trollhättans Stad har en ekologisk hållbarhetsgrupp med representanter från alla delar av organisationen. ”Syftet med gruppen är att öka hastigheten och effektiviteten i Trollhättans arbete i riktning mot ekologisk hållbarhet”, säger Torbjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den ekologiska hållbarhetsgruppen ska bidra till gott samarbete i organisationen för att uppnå gemensamma mål, ökad miljökompetens och ökad kännedom om varandras arbete och utmaningar. Gruppen leds av de ekologiska hållbarhetsstrategerna och träffas cirka 8 gånger per år.

Så här arbetar gruppen:

 • Avstämning av pågående arbete och idéer för att utveckla Trollhättan i ekologisk riktning. Nya möjligheter att utveckla arbetet ska fångas in genom omvärldsbevakning och lyftas i gruppen för dialog.
 • Diskussioner om miljöfrågor som behöver lösas, med extra fokus på förvaltningsövergripande utmaningar. Alla i gruppen har möjlighet att lyfta frågor för dialog.
 • Gemensam kompetensutveckling, genom föreläsning, filmer, studiebesök etc. Möjligt att bjuda in externa besökare.
 • Sprida kunskap i organisationen om pågående och kommande miljöarbete i den egna förvaltningen.
 • Utveckling av den externa informationen om miljöarbetet i samarbete med kommunikationsavdelningen.
 • Samarbete rörande konkreta arbetsinsatser. Möten i gruppen kan även resultera i att en mindre grupp inleder samarbeten rörande vissa miljöutvecklingsfrågor.

Läs mer om gruppens funktion och arbete:

Ekologiska hållbarhetsgruppen i Trollhättan

Relaterad information

Gruppens deltagare

Bilden ovan från vänster:

 • Linda Danell, Samhällsbyggnad – projektledare Klimatneutralt Trollhättan
 • Anna Bergqvist, Utbildningsförvaltningen – planerare/utvecklare
 • Anders Jansson, Kraftstaden Fastigheter - miljösamordnare
 • Sandra Magnusson, Trollhättan Energi AB - kvalitetsansvarig
 • Susanna Wallin, Samhällsbyggnad - projektledare
 • Jörgen Olsson, Samhällsbyggnad – kommunekolog
 • Agnes Falck, KSF/Kontoret för hållbart samhälle - vik hållbarhetsstrateg
 • Marie Uls, Omsorgsförvaltningen – verksamhetschef
 • Emma Hansson, Samhällsbyggnad – miljöchef
 • TorBjörn Nilsson, KSF/Kontoret för Hållbart samhälle – hållbarhetsstrateg
 • Annica Erlandsson, Serviceförvaltningen – måltidsutvecklare
 • Robert Stenberg, Kultur- och fritidsförvaltningen – områdeschef
 • Anders Hammarstedt , Serviceförvaltningen - enhetschef

Saknas på bilden:

 • Fia Johannessen , KSF/Kontoret för hållbart samhälle – hållbarhetsstrateg
 • Camilla Björk-Karlsson, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen – socialt ansvarig samordnare
 • Henrik Patriksson, Eidar Trollhättans Bostadsbolag – drift- och miljöteknisk chef
 • Stefan Griwall, KSF/Ekonomikontoret – chef Upphandlingsavdelningen
Senast granskad 2022-08-30 av KLALIW