Pedagog och barn framför insektshotell på en förskola

Fler grönare skolgårdar i Trollhättan

Länsstyrelsen har beviljat 276 000 kronor i statsbidrag (LONA) till Trollhättans Stad. Det är ett kompletterande bidrag till det pågående projektet "Grönare skolgårdar". Ytterligare 10 förskolor kommer nu under 2023 att få en perennplantering på 10 m2, ett insektshotell och ett pedagogiskt material kopplat till detta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Precis som för de 10 förskolor som fått detta under 2022 kommer barnen att delta i planterandet och de får också ansvar för vattning och ogräsborttagning tillsammans med personalen.

Arbetet med Grönare skolgårdar är en del av ”Bred samverkan för biologisk mångfald” där Trollhättans Stad och dekommunala bolagen jobbar gemensamt för att utveckla den biologiska mångfalden. Detta efter att kommunfullmäktige 2021 lyft biologisk mångfald som ett av två fokusområden i Trollhättans Agenda 2030-strategi.

Projektet ”Grönare skolgårdar” är ett samverkansprojekt mellan de kommunala bolagen Eidar AB och Kraftstaden AB samt Kontoret för Tillväxt och Hållbarhet och Utbildningsförvaltningen. Eidar och Kraftstaden äger förskolefastigheterna och kommer nu att planera in genomförandet för fem förskolor vardera.

– Vi har fått många rapporter från de förskolor som redan fått del av satsningen om att det är väldigt uppskattat både bland barnen och personalen. Jätteroligt att vi nu kan gå vidare och erbjuda samma insatser till fler förskolor, säger hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson.

Lyfter samverkan

– Vi på Kraftstaden är väldigt glada och tacksamma över att LONA-bidrag för åtgärder på ytterligare fem av våra förskolegårdar beviljats. Projektet ”Grönare skolgårdar” har hittills varit väldigt framgångsrikt och uppskattat. Samverkan med Eidar, Utbildningsförvaltningen samt Kontoret för Tillväxt och Hållbarhet har visat att det både är mer effektivt och kvalitetshöjande att göra saker tillsammans. Förskoleverksamheterna är oerhört nöjda med sina nya perennplanteringar, insektshotell och pedagogiska material, det känns fantastiskt att vi nu kommer att kunna ge ännu fler förskolor samma förutsättningar för ökad biologisk mångfald, berättar miljösamordnare Anders Jansson på Kraftstaden.

"Oerhört glädjande"

Även Mats Ahlström från Eidar uppskattar projektet: 

– Att vi får LONA-bidrag för att genomföra projektet ”Grönare skolgårdar” på ytterligare fem förskolor är en oerhört glädjande nyhet som ger oss möjlighet att nå ut till barnen, som är vår framtid, och öppna upp deras ögon för vikten av biologisk mångfald. Det har surrats mycket kring insektshotellen och nektarrestaurangerna på våra fem förskolor där vi hittills genomfört projektet och vi har fått mycket positiv feedback från barn och personal på förskolorna. När vi på Eidar arbetar tillsammans med Trollhättans Stad och Kraftstaden får vi fantastiska möjligheter att göra insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald och vi uppskattar verkligen att vi får fortsätta detta viktiga samarbete.

Läs mer om förskolor i Trollhättan som redan är med i projektet:

Superhjälten har hittat till förskolan Storken

Senast granskad 2022-12-19 av KLALIW