Superhjälten rödmurarbiet har lagt ägg – vilket naturligtvis måste undersökas närmare med hjälp av förstoringsglas. Superhjälten rödmurarbiet har lagt ägg – vilket naturligtvis måste undersökas närmare med hjälp av förstoringsglas.

Superhjälten har hittat till Förskolan Storken

”Hittar du superhjälten?” står det på informationsskylten bredvid insektshotellet. Det har barnen gjort, rödmurarbiet har lagt ägg på hotellet och nu är spänningen på topp. – Det är en otrolig tillgång för oss att ha ett insektshotell och den tillhörande planteringen, säger förskollärare Karin Svensson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förskolan Storken är en av 10 förskolegårdar i Trollhättans Stad som ingår i projektet Grönare skolgårdar. I våras fick de därför en perennplantering med särskilt bra växter för pollinerare, samt ett insektshotell.

Satsningen har varit lyckosam.

– Det har skapat väldigt bra och naturliga undervisningssituationer. Med de äldre barnen har vi kunnat prata om hur pollinering fungerar, och vi kan se hur barnen tittar, luktar och känner mycket på blommorna, säger förskollärare Karin Svensson.

Delaktiga i skötseln

Tillsammans har barnen tagit väl hand om sin gröna skolgård. De har varit med vid planteringen och hjälper regelbundet till att sköta och ta hand om den.

– Varje vecka har vi vattnat den tillsammans med barnen, och ännu oftare än så när det var varmt. Det är väldigt bra att de får lära sig hur man tar hand om växter och planteringar.  

Nyfikna barn

Några nyfikna barn samlas runt Karin där hon står vid insektshotellet.

– Vi läser ofta tillsammans på informationsskylten, och de har blivit särskilt intresserade av insektshotellet efter att ha läst om rödmurarbiet på skylten. Vi har upptäckt flera igenmurade hål och tror att det ligger ägg därinnanför som så småningom ska bli nya bin, berättar Karin.

Barnen tittar med stora ögon på de igenpluggade hålen. Ett av barnen tar fram ett förstoringsglas, fångar in några av hålen med det och får sedan med ögat mot linsen en närmare inblick i ett av naturens mysterium.

– Det ska bli spännande för oss alla att se vad som kryper ur hålen till våren, vi har ju ingen aning, säger Karin och skrattar innan hon avslutar lite mer samlat:

– Vi har ju natur omkring oss här på förskolan, men inte blommor på det viset, och som personal blir man väldigt glad av att titta på det.

Relaterad information

Mer: Citat från förskolans barn om Grönare skolgårdar

  • ”Bina lägger ägg i hålen”
  • ”De stänger dörrarna om sig”
  • ”Bina dricker ur blommorna och gör honung”
  • ”Humlorna äter i mitten av blomman”
  • ”Bin suger nektar och gör honung av det”
  • ”Insekterna gör att det blir grönt”
  • "De får pollen på sig”

Läs mer om projektet:  

Grönare skolgårdar – nu startar projektet

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW