Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder Lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Tobaksfria nikotinprodukter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

Alla näringsidkare som redan säljer dessa produkter måste i anmäla detta innan den 1 augusti.

E-tjänst för anmälan 

E-tjänst - Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt redovisa egenkontrollprogram

Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder Lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Tobaksfria nikotinprodukter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar eller tobaksfritt snus.

Senast granskad 2022-07-01 av KLALIW