Ahmed Halawi och Linnéa Nilsson Ahmed Halawi och Linnéa Nilsson jobbar som föreningsvägledare.

Ahmed och Linnea ska vägleda unga in i föreningslivet

Socialtjänsten möter många barn och ungdomar som behöver hjälp till en trygg och rolig fritid. Nu har Trollhättans Stad projektanställt två föreningsvägledare som ska hjälpa barn, unga och familjer att hitta rätt i föreningslivet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ahmed Halawi och Linnéa Nilsson finns till för barn och unga mellan 11–18 år som är i någon form av kontakt med socialtjänst. Deras uppgift är att motivera unga att hitta en fritidsaktivitet som de är intresserade av och som känns rätt för dem.

- Vi ska hjälpa ungdomarna på vägen, stötta och följa upp hur det går tillsammans med ledarna inom föreningen. Vi ska också fungera som ett bollplank kring sociala tankar och frågor som föreningarna själva möts av, säger Ahmed Halawi.

Ahmed och Linnéa började jobba på Resurscentrum på Familjehuset i september. Deras tjänster är en del av TUTI-projektet (Tidig upptäckt, tidig insats) och Trollhättans Stads arbete med social hållbarhet.

Behovet av en ”brygga” mellan socialtjänst och föreningar framkom på en workshop under våren. I början av oktober hölls ytterligare en workshop där Linnéa och Ahmed presenterade sig för representanter från ett antal föreningar, N3 och socialtjänsten.

Vill du eller din förening komma i kontakt med en föreningsvägledare?
Hör av dig till:
linnea.nilsson@trollhattan.se 0520-49 60 62
ahmed.halawi@trollhattan.se 0520-49 53 86

Läsa mer om social hållbarhet på trollhattan.se/plats-for-alla

Senast granskad 2022-10-24 av KLALIW