Hållbarhetsstrateg Fia Johannesen flankerad av projektledare Andreas Emanuelsson och energisamordnare Patrik Dokken under Trafikantveckan i Trollhättan, där förbipasserande cyklister bjöds på frukost. Hållbarhetsstrateg Fia Johannesen flankerad av projektledare Andreas Emanuelsson och energisamordnare Patrik Dokken under Trafikantveckan i Trollhättan, där förbipasserande cyklister bjöds på frukost.

Hållbart resande i Trollhättan

På måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att anta en handlingsplan för ett hållbart resande. - För att det ska vara attraktivt att bo och verka i Trollhättan i framtiden krävs hållbara transportmöjligheter, berättar Fia Johannesen, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan har som mål att växa och utvecklas, och för att hantera utmaningarna som det medför behöver vi bland annat minska buller och luftföroreningar.

”Viktigt att kommunen går före”

I höstas antog Trollhättans Stad ett utsläppsmål som går i linje med Parisavtalets klimatmål. I förarbetet syntes det tydligt att det är transporter som utgör den stora utmaningen i Trollhättan; tre fjärdedelar av alla utsläpp i det geografiska området kommer från just transporter, och personbilar står för mer än hälften av alla utsläpp.
– Trollhättans Stad har gjort mycket vad gäller sin direkta påverkan och har idag en personbilsflotta enbart bestående av biogas- och elbilar, vilket även gäller Eidar, Kraftstaden och Trollhättans Energi, säger hållbarhetsstrateg Fia Johannessen.
– Det är viktigt att kommunen går före, men våra tjänsteresor utgör fortfarande bara en bråkdel av alla resor i Trollhättan.

Uppmuntrande åtgärder

För att nå utsläppsmålet antog kommunfullmäktige på måndagskvällen därför en handlingsplan för hållbart resande, en plan som innehåller så kallade ”Mobility management-åtgärder”.
– Det är ”mjuka” åtgärder som inte är fysiska i trafikmiljön, utan ska på andra sätt ska underlätta för hållbart resande. Planen innehåller åtgärder för att uppmuntra till gång och cykling i Trollhättan.

Cykelfokus under pandemin

Planen innehåller också åtgärder för Trollhättans Stad, som att ta fram riktlinjer till hemarbete efter pandemin eller att skapa förutsättningar för anställda att cykla istället för att ta bilen mellan olika arbetsplatser.
– På grund av pandemin är det ett stort cykelfokus i handlingsplanen. Men tanken är att kunna uppdatera planen med åtgärder även för kollektivtrafiken när det blir lämpligt att uppmuntra till kollektivt resande igen, avslutar Fia Johannessen.

Senast granskad 2022-04-05 av KLALIW