Blommar på Spikön

Grönt ljus för fler gröna satsningar

Länsstyrelsen har beviljat pengar till ytterligare två projekt i Trollhättan som ska gynna den biologiska mångfalden. – Det är glädjande att vi växlar upp arbetet och involverar fler, säger TorBjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nyligen berättade vi om projektet mellan Trollhättans Stad och det kommunala bostadsbolaget Eidar, där bland annat insektshotell och nektarrestauranger ska öka kunskapen om vikten av biologisk mångfald. Den inriktningen får nu utökad kraft och breddning genom att Trollhättans Stad har beviljats lokala naturvårdsbidrag (LONA) för ytterligare två projekt:

1) Bred samverkan för biologisk mångfald

Deltagare är Trollhättans Stad samt de tre kommunala bolagen Eidar, Kraftstaden och Trollhättan Energi.
– Det handlar om att de delar inom Trollhättans Stads koncern som hanterar mark ska jobba för att öka den biologiska mångfalden på sina markytor, berättar hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson, som är en av projektledarna för projektet.

Utbildning av personal

Länsstyrelsens handbok ”Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar” är utgångspunkt för projektet.
– Under våren har de olika parterna fått information om receptsamlingen och fått i uppdrag att ta fram ett antal förslag till insatser. Med hjälp av en konsult kan förslagen nu göras om till ett antal åtgärder och ligga till grund för en ny LONA-ansökan som ska lämnas in den 1 december, säger TorBjörn Nilsson.
– 2022 är avsikten att det ska börja synas på marken att Trollhättan satsar än mer på biologisk mångfald. Projektmedel kommer också att gå till utbildning av personal som planerar och ska genomföra markåtgärderna.

2) ”Grönplan för Trollhättans tätorter”

Det andra projektet som beviljats bidrag är ”Grönplan för Trollhättans tätorter”.
– Det är också ett väldigt spännande projekt! En grönplan beskriver tätorternas gröna miljöer och hur de ska värnas och utvecklas i framtiden. 

Göra Trollhättan till Sveriges Hjörring

TorBjörn lyfter fram Trollhättans före detta vänort i Danmark, Hjörring, som en förebild i arbetet med att skapa ökad biologisk mångfald.
– I Hjörring har biologisk mångfald blivit en viktig symbol för staden. I ett brett arbete har man lyckats engagera stadens organisation, skolan, medborgare, företag och jordbrukare med samma mål: att öka den biologiska mångfalden. Det har beskrivits i en TV-serie som blivit mycket omtalad i Danmark, och det vore ju fantastiskt om Trollhättan kunde bli Sveriges Hjörring, säger TorBjörn Nilsson.

Ökad motståndskraft

Att båda projekten har beviljats medel, totalt 330 000 kronor, är inte bara glädjande utan också angeläget.
– I Agenda 2030-arbetet har biologisk mångfald pekats ut som ett av de viktigaste områdena att jobba vidare med. Hotet mot den biologiska mångfalden är stort, likvärdigt med klimathotet. Ett friskt ekosystem ökar motståndskraften mot klimatförändringar.

Mer om biologisk mångfald i Trollhättan:
Mera surr i Eidars rabatter

Senast granskad 2021-05-20 av KLALIW