Perennrabatt och insektshotell vid ett av Eidars bostadsområden. Rabatten är nygjord och kommer blomma längre fram på säsongen.

Mera surr i Eidars rabatter

Under 2021 pågår ett gemensamt LONA-projekt mellan Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar. Syftet är att hos Eidars hyresgäster öka kunskapen och intresset för våra små flygande superhjältar. Projektet är en del av Eidars hållbarhetsarbete och bidrar till att stärka den biologiska mångfalden i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Rabatter som nektarrestauranger

Under vintern har planering pågått för att göra rabatterna i kvarteret Flottberget mer pollinatörsvänliga. Det blir nya växter med mer pollen och nektar. Och det kommer finnas blommande växter från tidig vår till sen höst. För att erbjuda några av de vilda bin som dyker upp en skyddande bostad finns bihotell av högsta standard. För tvåbenta besökare finns skyltar som informerar varför vilda pollinatörer är så viktiga och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

Och mobila restauranger

Samtidigt kommer två mobila nektarrestauranger att vara på turné bland några av Eidars övriga fastigheter. Även i dessa ”flyttbara blomlådor” kommer det finnas växter som lockar till sig olika pollinatörer som till exempel fjärilar. På samma sätt som i kvarteret Flottbergen finns det bihotell byggda av återvunnet trämaterial. Förhoppningsvis kommer de väcka både nyfikenhet och intresse i de kvarter där de kommer att stå. Av hänsyn till hyresgäster i bihotellen kommer de bara att flyttas ett fåtal gånger under sommarsäsongen.

Eidars hemsida om mera surr i rabatten

LONA-logotype. Länsstyrelsen medfinansierar lokalt naturvårdsprojekt.Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård har medfinansierat projektet.

 

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD