Olof Palmes gata - arbeten har pausats

Varför blir det inte klart på Olof Palmes gata mellan Kungsgatan och Drottninggatan? Det saknas ju ytskikt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Oden och med anledning av det har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att inte slutföra arbetena på Olof Palmes gata i anslutning till aktuellt kvarter. Den tänkta utformningen av gatan kan komma att ändras i takt med att detaljplanen tar form. Vi har därför valt att pausa arbetena tillsvidare.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW