Bild på bokskog

Nya klimatmål för Trollhättan

På senaste kommunfullmäktige antogs ett nytt klimatmål. "Trollhättans nya klimatmål går i linje med Parisavtalet och gäller hela kommunen", säger Fia Johannessen, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har sedan tidigare bara haft ett klimatmål: att organisationen ska vara fossilfri 2020 – vilket man är mycket nära att nå. Fia Johannessen har arbetat fram det nya förslaget som antogs av kommunfullmäktige den 23 november.
– En kommun kan inte påverka allt som händer i kommunen, men vi kan påverka mycket mer än det som händer i den egna organisationen. Därför är det viktigt med ett mål som innefattar hela kommunen, säger Fia Johannessen.

Bygger på Parisavtalet

Klimatmålet bygger på Parisavtalet och den koldioxidbudget som Västra Götalandsregionen har tagit fram. Vetenskapligt visar en koldioxidbudget hur mycket ytterligare växthusgaser som ryms i atmosfären, utan att överskrida det temperaturmål som Parisavtalet innebär. Forskare från Uppsala Universitet har brutit ner det globala utsläppsutrymmet och beräknat vad det innebär för Västra Götaland.
– Sedan har vi utifrån senaste årens utsläpp beräknat Trollhättans andel av Västra Götalands koldioxidbudget. Trollhättans nya klimatmål innebär att det inte ska släppas ut mer, någonsin, än koldioxidmängden som koldioxidbudgeten innebär.

Flera aktiviteter

Ingen ny handlingsplan kommer att tas fram för det nya klimatmålet, men det pågår redan verksamhet i Trollhättans Stad för att nå målet, här är några exempel:

  • Framtagande av en handlingsplan för hållbart resande som ska vara klar till våren.
  • Ett fortsatt internt arbete med att minska klimatpåverkan från måltidsenheten, både i minskat matsvinn och val av råvaror.
  • Planering av en ny stadsdel, Vårvik, på ett sätt att det både byggs och ger möjlighet till hållbara liv för de boende. 

Trollhättans Stads arbete med klimatmålen

Trollhättans Stads arbete med klimatlöftena

 

 

Senast granskad 2020-12-02 av KLALIW