Ny cirkulationsplats anläggs i samband med utbyggnaden av Lärketorpet. Ny cirkulationsplats anläggs i samband med utbyggnaden av Lärketorpet.

Nu startar utbyggnaden av Lärketorpet

Denna vecka påbörjas arbetet med nya bostadsområdet Lärketorpet söder om Näl. En ny cirkulationsplats – Lärketorpsrondellen – ska också byggas, vilket kommer att påverka trafiken den närmaste tiden. "Trafiken kommer att ledas om via en tillfällig väg vid sidan om den befintliga vägen", säger exploateringsingenjör Andreas Torstensson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I arbetet med det nya bostadsområdet ingår byggandet av en ny cirkulationsplats vid Lärketorpsvägen/Överbyvägen med en tillfartsväg in till det nya bostadsområdet.

Den befintliga cykelunderfarten under Lärketorpsvägen kommer rivas och ny överfart byggs i samband med den nya cirkulationsplatsen. När cirkulationsplatsen byggs kommer trafiken på Lärketorpsvägen/Överbyvägen ledas om på en tillfällig väg vid sidan av den befintliga vägen. Arbetet beräknas ta cirka tre månader.

Det kommer också att anläggas nya VA-ledningar och fördröjningsdammar för att ta hand om dagvattnet inom bostadsområdet. I och med byggnationen påverkas milspåret, vilket delvis kommer att få en ny sträckning – ändringen kommer att skyltas vid påverkad sträcka.

Under arbetet är området avstängt, se markerat arbetsområde på bilden nedan. Arbetet beräknas pågå i cirka 1,5 år.


Markerat arbetsområde som kommer att vara avstängt under cirka 1,5 år

Läs mer om det nya bostadsområdet:
Lärketorpet Nordvästra

Senast granskad 2020-08-03 av KLALIW