Förberedande arbeten i Hjulkvarnelund

Nu förbereder vi för ombyggnation av campingen på Hjulkvarnelund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förutsättningar för att koppla samman staden

Under våren påbörjas arbeten med att flytta campingen i Hjulkvarnelund. Målsättningen är att allt ska vara klart till sommaren, när nya entreprenörer ska driva campingen. För att skapa förutsättningar för en ny bro som kopplar samman staden och ger oss en mer robust trafiksituation i centrala staden behöver campingen krympas ned något och vissa byggnader flyttas. 

Detta händer med campingen

  • Servicehuset flyttas 80 meter in på campingen
  • Receptionshuset flyttas längre in på campingen
  • Ny infart och incheckningsyta i höjd med Wilhelm Krusegatan
  • Campingstugorna kommer flyttas vid ett senare tillfälle
  • Cirka 25 platser försvinner från campingen i samband med flytten 

Schaktarbeten för el, vatten, avlopp, värme och fiber 

Flytten av servicehuset kräver en del arbete under marken för att få fram el, vatten- och avloppsledningar, värme och fiber. Där de nya ledningarna ska ligga är det berg vilket innebär att en del sprängning kommer bli nödvändigt. 

 

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Bildkollage med människor i olika åldrar och miljöer

En ny del av din stad – detaljplaner som styr utvecklingen

Detaljplanerna för Vårvik och Hjulkvarnelund var under hösten ute på samråd. Nu har vi tagit till oss av de synpunkter som vi fick till oss, arbetat om planerna och nu är uppdaterade förslag ute på granskning till 20 april.

Senast granskad 2022-08-26 av KLALIW