Montering solceller

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. – Det känns både viktigt och bra att vår kunskap gör skillnad, säger Patrik Dokken, energi- och klimatrådgivare i Trollhättans Stad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera.

Sparar pengar

Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:

  • vilja att spara pengar
  • få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
  • kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation

Från ord till handling

Det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna.
– Vi har haft solcellsföreläsningar, och efter föreläsningarna är det många som har gått från ord till handling, vågat ta steget och installerat solceller, säger Patrik Dokken, energi- och klimatrådgivare i Trollhättans Stad

Vanligaste frågorna till energi- och klimatrådgivarna:

  • Råd om möjligheter till bidrag, skatter och styrmedel
  • Åtgärdsförslag
  • Tekniska råd
  • Råd om bra leverantörer (ingår inte i uppdraget, frågan ställs ofta)
  • Råd om offerter (bra att tänka på om betalningslösningar, teknisk lösning och så vidare)

Läs mer på vår hemsida:
Energi och klimatrådgivning Trollhättans Stad

 

Senast granskad 2023-01-20 av KLALIW