Charlotte Kalla kör Alliansloppet och bredvid står arrangörerna bakom Alliansloppet, Magnus och Magnus

Alliansloppet skruvas om och växlar upp

Alliansloppet växlar upp och Trollhättans Stad ökar sitt stöd och intresse för arrangemanget. - Vi ser flera delar som är till fördel för Trollhättan; samhällsnyttan, ökad turism och ökat medialt värde, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På onsdagseftermiddagen beslutade Trollhättans Stadshus AB (TSAB) och Trollhättans Stad om ett nytt avtal för stödet till Alliansloppet Action Week, vilket nu byter namn till Trollhättan Action Week. Namnbytet är strategiskt viktigt för att stärka Trollhättans platsvarumärke. Dessutom öppnar det upp för fler föreningar och aktörer att skapa egna event, cuper eller liknande under Trollhättan Action Week. Alliansloppet kommer dock att fortsätta vara det stora namnet och arrangemanget under veckan.

Stöd i tre delar

Trollhättans Stad kommer att mäta och följa Trollhättan Action Weeks utveckling ur tre olika aspekter:
1) Öka turismkronan – genom att stötta besöksnäringen med fler gästnätter, restaurangbesök och ökad handel.
2. Öka det mediala värdet – genom fler produktioner under fler dagar och ett större internationellt deltagande ökar chanserna för ett större medialt värde.
3. Öka samhällsnyttan – satsning på folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet. Klassjoggen, Ocab-loppet och GKN-loppet som även ger pengar till det lokala föreningslivet.

Stödet till Trollhättan Action Week blir 2,5 miljoner kronor samt 500 000kr till Klassjoggen, vilket motsvarar 25% av Alliansloppets totala sponsorintäkter.
- Det är denna summa vi kommer mäta mot det som Trollhättan får tillbaka genom samhällsnyttan, turistkronan och det mediala värdet. Vi vill se utveckling inom alla tre delar, säger Paul Åkerlund.

Mer delaktiga i utvecklingen

Genom det nya avtalet blir Trollhättans Stad också än mer delaktiga i utvecklingen av evenemanget.
- Alliansloppet sätter Trollhättan på kartan på ett mycket positivt sätt och vi har en ambition att använda Trollhättan Action Week som en viktig del i Trollhättans platsvarumärkesarbete och destinationsutveckling. Vi vet att det mediala värdet på årets arrangemang landade på ca 10 miljoner kronor och kan därmed konstatera att ett evenemang av denna storlek är ett betydande verktyg för utveckling och tillväxt, säger Anki Carlsson, näringslivsenheten, Trollhättans Stad.

Relaterad information

Längdlandslaget till Trollhättan

Senast granskad 2020-12-17 av KLALIW