Personer uppställda inför en trygghetsrond i Trollhättan.

Så går en trygghetsrond till

Trygghetsronden är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man systematiskt igenom ett område och inventerar det ur trygghetssynpunkt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trygghetsronder har genomförts i Trollhättan under flera år och är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet där människor får berätta vilka platser de upplever som trygga respektive otrygga och vilka önskemål om förändringar de har.

Alla invånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel – målet är att systematiskt gå igenom hela Trollhättan på fem år.

Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra.

Trygghetsrond Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-05-14 av KLALIW