Projektmedel till förstudie om framtidens mobilitet på Vårvik

Trollhättans Stad har tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion beviljats projektmedel av Viable Cities/Energimyndigheten för att genomföra en förstudie kring lösningar för mobilitet inkluderad i boendet på Vårvik.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En stadsdel med lösningar för framtidens mobilitet

1800 nya bostäder med plats för cirka 4000 invånare – det är Vårvik om drygt 10 år. När Vårvik planeras görs det med stort fokus på hållbarhet, både miljömässigt och socialt. För att bevara så mycket som möjligt av natur, rekreationsområden och sociala ytor är det helt enkelt annat som får mindre plats.

- Vi är medvetna om att det finns de som tycker att vi planerar ett område med för få parkeringar. Det vi gör istället är att fokusera på hur vi kan lösa mobiliteten på andra sätt. Dels vill vi se en ökning av andra transportmedel, exempelvis cykel och kollektivtrafik, men vi tror också att man kan abonnera på mobilitet – precis som man gör med andra tjänster i dagens samhälle, säger samhällsbyggnadschef Johan Bengtsson.

Det ska vara lätt att göra rätt på Vårvik

Med siktet inställt på en livsstil där de boende i Vårvik kanske inte kan ha bilen parkerad i direkt anslutning till sin bostad ställs krav på lösningar som gör det lätt att göra rätt – att välja ett mer klimatsmart alternativ helt enkelt. Här jobbas det på flera olika fronter med planer på till exempel cykelhus och bilpooler. 

Modell för mobilitet inkluderat i bostadsavgiften

Nu har alltså Trollhättans Stad tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion fått projektmedel för att utreda mobilitetslösningar med en mix av fordonstyper som inkluderas i hyran/avgiften för boendet. Projektet ska utreda hur man vid markanvisningar kan ställa krav på delaktighet i ett system för mobilitetslösningar, omvärldsbevaka digitala bokningssystem och skissera infrastruktur som krävs för mobilitetslösningen.

- Delad mobilitet är hållbar mobilitet. Att bara elektrifiera räcker inte, därför är det väldigt spännande att det tas ett helhetsgrepp i detta projekt med en mix av fordon som alla bidrar optimalt för olika typer av transporter, säger Christoffer Sveder på Clean Motion som är en part i projektet.

Förstudien ligger till grund för ytterligare projektmedel

Tanken är också att förstudien ska skapa förutsättningar för att söka ytterligare projektmedel i ett innovationsprojekt, eller demonstrationsprojekt, där man sedan kan testa mobilitetslösningar- och system i skarpt läge med de som bor i området.

En självkörande bil kör fram i stadsmiljö

Förstudie om framtidens mobilitet på Vårvik

Trollhättans Stad har tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion genomfört en förstudie kring lösningar för mobilitet inkluderad i boendet på Vårvik. Projektet genomfördes med projektmedel av Viable Cities/Energimyndigheten.

Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-09-27 av KLALIW