Genomlysning av omsorgsförvaltningen klar

​En genomlysning av omsorgsförvaltningens styrning och ledning presenterades på kommunstyrelsen idag. Rapporten visar bland annat att det saknas vissa gemensamma stödjande strukturer när det gäller ledning, styrning och uppföljning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Efter ett beslut i kommunstyrelsen har revisionsföretaget Ernst & Young genomfört en genomlysning av omsorgsförvaltningens styrning och ledning. Rapporten redovisades idag till kommunstyrelsen och pekar bland annat på att det saknas vissa gemensamma stödjande strukturer kopplat till ledning, styrning och uppföljning.

 
- Det är ett jättebra underlag vi har fått ta del av idag, som kommer att ge oss en god hjälp i det fortsätta arbetet för att utveckla verksamheten och skapa de stödstrukturer som krävs. Vi kommer att analysera rapporten vidare och se vilka åtgärder vi behöver vidta. Kommunstyrelsen kommer att få en återrapportering vid sitt möte i september, kommenterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid. 
 
Senast granskad 2019-06-13 av KLALIW