Våga pröva

Våga pröva är Utbildningsförvaltningens satsning på att öka andelen behöriga lärare i våra skolor med särskilt svåra förutsättningar. Projektet ger dig som legitimerad lärare i förskola, skola eller fritidshem möjlighet att pröva att under ett år arbeta på en annan enhet, men samtidigt ha tryggheten i att behålla din grundanställning på din gamla arbetsplats.

Inför prövoåret har du möjlighet att löneförhandla med din nya chef, och efter prövoåret bestämmer du själv om du vill tillbaka till ditt gamla jobb. Förhoppningsvis vill både du och din nya rektor att du stannar kvar på din nya arbetsplats! 

Vad är en skolenhet med särskilt svåra förutsättningar?

  • Hög andel barn/elever vars föräldrar har låg eller ingen utbildning
  • Hög andel barn/elever vars föräldrar har försörjningsstöd
  • Hög andel nyanlända barn/elever
  • Hög andel barn/elever med utländsk bakgrund
  • Låg andel behöriga förskollärare/lärare

 Kontakta din rektor för att veta mer….

Bild på flödesschema om hur det går till

Våga ett prövoår - Så går det till

  1. Kontakta rektor på den enhet du är nyfiken på, om möjligheterna att göra ett provår. 
  2. Prata med rektor på din nuvarande arbetsplats. Rektor avgör om tjänstledighet för provår är möjligt. 
  3. Löneförhandla om eventuellt lönetillägg under ditt provår, med rektor för den nya förskolan/skolan. 

Om allt går vägen, får du en allmän visstidsanställning på den nya arbetsplatsen. Senast åtta månader in på ditt provår måste du bestämma dig för om du vill vara kvar, eller om du vill tillbaka till din gamla arbetsplats.

Våga pröva - Cecilia Malm Boode berättar om nya jobbet på Sylteskolan